ČSN (normy i změny) ze září 1981

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3831 (013831) - září 1981

Reprografie. Mikroštítky pro informace o vynálezech

125 Kč

ČSN 01 4275 (014275) - září 1981

Základní pravidla zaměnitelnosti. Kužele a kuželová spojení. Pojmy a definice

440 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN 19 0003 (190003) - září 1981

Funkce optického přenosu. Základní pojmy

190 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0317 (210317) - září 1981

Tvářecí stroje. Postupové automaty pro plošné tváření. Geometrická přesnost

230 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0024 (300024) - září 1981

Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních pojmů

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0622-13 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu titanu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0622-14 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou

190 Kč

ČSN 42 0622-18 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0622-2 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou

190 Kč

ČSN 42 0622-20 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN 42 0622-7 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hliníku metodou titrační, metodami atomové absorpce a metodou fotometrickou

230 Kč

ČSN 42 0622-8 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu manganu metodou atomové absorpce, metodou titrační a metodou fotometrickou

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 2110 (462110) - září 1981

Cukrovka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.83t, Z2 1.92

255 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2170 (792170) - září 1981

Obuvnické spodkové usně. Stélkové štípenkové usně z hovězin

125 Kč

ČSN 79 2710 (792710) - září 1981

Podšívkové usně. Podšívkové usně tříslené, chromité a chromitotříslené z hovězin

125 Kč

ČSN 79 6505 (796505) - září 1981

Brašnářské výrobky. Aktovky

190 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0620 (910620) - září 1981

Nábytek. Židle. Funkční rozměry a způsoby měření

125 Kč