ČSN 01 3107 (013107) Zrušená norma

Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 651-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro všechna schémata kromě schémat elektrotechnických. Znalost normy je potřebná pro pracovníky, kteří se zabývají preventivním hygienickým dozorem. ČSN 01 3107 byla schválena 3.9.1981 a nabyla účinnosti od 1.1.1982.

Označení ČSN 01 3107 (013107)
Katalogové číslo 53
Cena 190 Kč190
Datum schválení 3. 9. 1981
Datum účinnosti 1. 1. 1982
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963000534
Norma byla zrušena k 1. 2. 2019
a nahrazena ČSN ISO 15519-1 (013015)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 31 07
  • ČSN 013107
  • ČSN 01 31 07 : 1981
  • ČSN 013107:1981
  • ČSN 01 3107:1981