ČSN EN ISO 9001 (010321) Aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality - Požadavky
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 460 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

Anotace obsahu normy

Tato norma nahrazuje obě předchozí verze normy, tedy ČSN EN ISO 9001 z dubna 2009 a ČSN EN ISO 9001 ed. 2 ze září 2010. Do normy byla zařazena Příloha A, která obsahuje vysvětlení struktury nové normy, terminologie a pojmů v ní použitých. Norma je česko – anglická.

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů, a má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka efektivním aplikováním tohoto systému, včetně procesů k jeho zlepšování, a prokazováním shody s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky zákonů a předpisů. Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a mají být aplikovatelné v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje.

Označení ČSN EN ISO 9001 (010321)
Katalogové číslo 99316
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2016
Datum účinnosti 1. 3. 2016
Jazyk dvojjazyčné vydání (čeština i angličtina)
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963993164
Změny a opravy Oprava 1 11.18t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 9001 (010321) z dubna 2009
ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (010321) z září 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 14001 (010901)
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 9000 (010300)
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 45001 (010801)
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití

ČSN EN ISO 19011 (010330)
Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN EN ISO 13485 ed. 2 (855001)
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů

Tuto normu naleznete v kategorii Jakost

foo