ČSN EN ISO 4064-1 (257811) Zrušená norma

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky

ČSN EN ISO 4064-1 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 4064:2014|OIML R 49 stanovuje metrologické a technické požadavky pro vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu protékající zcela zaplněným uzavřeným potrubím. Tyto vodoměry zahrnují zařízení, které indikuje naměřený objem.
Tato část platí vedle vodoměrů založených na mechanickém principu i pro vodoměry založené na elektrickém nebo elektronickém principu a pro vodoměry založené na mechanickém principu zahrnující elektronická zařízení používané k měření skutečného objemu proteklé studené pitné vody nebo teplé vody.
Tato část ISO 4064:2014|OIML R 49 platí také pro elektronická pomocná zařízení. Pravidla pro pomocná zařízení jsou nezávazná. Nicméně národní nebo mezinárodní předpisy stanovují některá pomocná zařízení závaznými ve vztahu k použití vodoměrů.
POZNÁMKA: Jakékoliv národní předpisy používané v příslušné zemi.

Označení ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Katalogové číslo 97561
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2015
Datum účinnosti 1. 10. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963975610
Norma byla zrušena k 1. 1. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Tato norma nahradila ČSN EN 14154-1 +A2 (257811) z prosince 2011
ČSN EN ISO 4064-1 (257811) z ledna 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4064-2 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN ISO 4064-3 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy

ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci

foo