1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN ISO 14253-1 (014100) Zrušená norma

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Zkouška obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi

ČSN EN ISO 14253-1 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Zkouška obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy ISO 14253 stanoví pravidla pro stanovení shody nebo neshody s danými tolerancemi pro charakteristiky obrobku (nebo souboru obrobků) nebo mezí maximálních dovolených chyb pro metrologické charakteristiky měřidel, s ohledem na nejistotu měření.
Tato pravidla jsou různá pro tolerance jednotlivých obrobků a tolerance souborů obrobků.
Tato mezinárodní norma kromě jiného stanovuje pravidla pro případy, kdy nemůže být jasně rozhodnuto o prokázání (shody nebo neshody se specifikací), tzn., pokud výsledek měření padne do rozsahu nejistoty (viz 3.23), který je v okolí mezí specifikace.
Tato část ISO 14253 platí pro specifikace stanovené ve všeobecných normách GPS (viz ISO/TR 14638), které byly vypracovány ISO/TC 213, včetně
- specifikace obrobku/souboru obrobků (obvykle dané jako horní toleranční mez nebo dolní toleranční mez nebo oboje), a;
- specifikací měřidel (obvykle dané jako maximální dovolené chyby).
Tato část ISO 14253 platí jen pro charakteristiky vyjádřené jako číselné hodnoty veličiny.

Označení ČSN EN ISO 14253-1 (014100)
Katalogové číslo 96277
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2014
Datum účinnosti 1. 12. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963962771
Norma byla zrušena k 1. 7. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 14253-1 (014100)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 14253-1 (014100) z dubna 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 14253-2 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku

ČSN EN ISO 14253-3 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu na základě stanovené nejistoty měření

ČSN EN ISO 14253-5 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při zkoušení indikačních měřidel