1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 71-1 +A3 (943095) Zrušená norma

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

ČSN EN 71-1 +A3 Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 71-1+A3

Tato evropská norma stanovuje požadavky a metody zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností hraček. Tato evropská norma platí pro dětské hračky, přičemž hračkami jsou všechny výrobky nebo materiály, navržené nebo určené ke hraní dětem mladším 14 let včetně výrobku navrženého nebo určeného vedle hraní i k dalším účelům. Vztahuje se na nové hračky, bere v úvahu dobu trvání jejich předvídatelného a normálního použití a při používání hraček určeným nebo předvídatelným způsobem počítá s normálním chováním dětí. Norma obsahuje specifické požadavky na hračky pro děti mladší 36 měsíců, pro děti mladší 18 měsíců a pro velmi malé děti, které ještě neumějí samy sedět. Podle směrnice 2009/48/ES výraz "určeno pro použití dětmi" předpokládá, že rodič nebo dohlížející osoba dokáže rozumně usoudit, že hračka je určena dětem stanovené věkové skupiny kvůli svým funkcím, rozměrům a charakteristickým vlastnostem. Takže např. hračky s měkkou výplní jednoduchého tvaru, které jsou určeny pro držení a mazlení, jsou pro účely této evropské normy považovány za hračky pro děti mladší 36 měsíců. Tato evropská norma též stanovuje požadavky na obaly, značení a průvodní texty. Tato evropská norma se nevztahuje na hudební nástroje, sportovní potřeby nebo podobné předměty, ale platí pro hračky, které tyto předměty napodobují. Tato evropská norma neplatí pro hračky, které jsou podrobně zmíněny dále v textu.

Označení ČSN EN 71-1 +A3 (943095)
Katalogové číslo 96194
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 11. 2014
Datum účinnosti 1. 12. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 124 stran formátu A4
EAN kód 8590963961941
Norma byla zrušena k 1. 9. 2015
a nahrazena ČSN EN 71-1 (943095)
Tato norma nahradila ČSN EN 71-1 +A2 (943095) z května 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 71-1 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

ČSN EN 71-10 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

ČSN EN 71-11 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

ČSN EN 71-12 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

ČSN EN 71-13 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

ČSN EN 71-14 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití

ČSN EN 71-2 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

ČSN EN 71-3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

ČSN EN 71-4 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

ČSN EN 71-5 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

ČSN EN 71-7 +A3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 71-8 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

ČSN EN 71-9 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 9: Organické chemické sloučeniny - Požadavky