ČSN 06 0830 (060830) Aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování, provádění a provoz zabezpečovacích zařízení pro tepelné soustavy v budovách (dále jen zabezpečovací zařízení):
a) parních nízkotlakých kotlů a vyvíječů páry do nejvyššího dovoleného přetlaku 50 kPa;
b) tepelných vodních soustav s nejvyšší dovolenou teplotou do 110 °C s kotli a výměníky;
c) ohřívačů vody samostatných nebo připojených k tepelné soustavě ohřívající vodu teplem přenášeným teplo-nosnou látkou s přihlédnutím k ČSN EN 806-2.
Zařízení, jejichž projektová dokumentace pro provádění stavby byla schválena před vydáním této normy, mohou být realizována a provozována podle projektu a dokumentace těchto zařízení. Při rekonstrukcích a generálních opravách však musí být upravena podle této normy.
Tato norma neplatí pro zabezpečovací zařízení a výstroj:
a) vestavěných ohřívačů vody v teplovodních kotlích do výkonu 50 kW podle ČSN 07 0245;
b) plynových rychloohřívacích kotlů do výkonu 31,5 kW s vodním objemem do 10 litrů podle ČSN 07 0246.
Pro navrhování teplovodních tepelných soustav platí ČSN EN 12828. Jestliže návrh uspořádání podle této normy bude jiný, než uvádí ČSN EN 12828, je nutno toto řešení odůvodnit.

Označení ČSN 06 0830 (060830)
Katalogové číslo 95776
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2014
Datum účinnosti 1. 9. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963957760
Změny a opravy Z1 11.14t
Tato norma nahradila ČSN 06 0830 (060830) z září 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 06 0310 (060310)
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 07 0703 (070703)
Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN EN 12170 (060810)
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN EN 12171 (060811)
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN EN 12828 +A1 (060205)
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 08 30
  • ČSN 060830
  • ČSN 06 08 30 : 2014
  • ČSN 060830:2014
  • ČSN 06 0830:2014
foo