ČSN 73 6100-5 (736100)

Názvosloví pozemních komunikací - Část 5: Dopravní telematika

ČSN 73 6100-5 Názvosloví pozemních komunikací - Část 5: Dopravní telematika
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 1 690 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je pátou částí normy vypracované na základě rozborového úkolu RU/0801/05 Názvosloví silničních komunikací (rozborový úkol k revizi ČSN 73 6100 z července 1983). ČSN 73 6100-5 obsahuje 1 791 termínů a definic z oblasti dopravní telematiky a 496 zkratek. Tato norma byla vypracována v roce 2013 v úzké spolupráci s odborníky z dané oblasti (gestory technické komise TNK 136 Dopravní telematika) a podkladem pro její zpracování jsou termíny z norem a předpisů tohoto oboru. Členění ČSN 73 6100-5 respektuje posloupnost jednotlivých pracovních skupin (CEN WG).

Označení ČSN 73 6100-5 (736100)
Katalogové číslo 94756
Cena 1 690 Kč1690
Datum schválení 1. 3. 2014
Datum účinnosti 1. 4. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 236 stran formátu A4
EAN kód 8590963947563
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 73 6100-1 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví

ČSN 73 6100-2 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních komunikací

ČSN 73 6100-3 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 736100-5
  • ČSN 73 61 00-5
foo