ČSN EN 71-5 (943095) Zrušená norma

Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

ČSN EN 71-5 Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro látky a materiály používané v chemických hračkách (soupravách) jiných než soupravy pro pokusy. Jsou to látky a směsi:
- které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle právních předpisů ES vztahujících se na nebezpečné látky a nebezpečné směsi (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES (67/548/EEC, 1999/45/EC) a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU);
- látky a směsi (definovány v nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 a v nařízení CLP (ES) č. 1272/2008), které by při používání v nadměrném množství mohly poškodit zdraví dětí a které nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle výše uvedených právních předpisů; a
- další chemické látky a směsi dodávané s chemickou hračkou.
Kromě toho jsou stanoveny požadavky na značení, varování, bezpečnostní pravidla, soupis obsahu, návod k použití a informace o první pomoci.
Tato část EN 71 platí pro: soupravy na odlévání sádry; malé dílenské soupravy s keramickými glazurami a smalty; soupravy s modelovací pastou z měkčeného PVC, vytvrzovanou v pečící troubě; soupravy pro tváření plastů; zalévací soupravy; lepidla, nátěrové barvy, laky, fermeže, ředidla a čisticí prostředky (rozpouštědla) dodávané nebo doporučené pro modelářské soupravy.

Označení ČSN EN 71-5 (943095)
Katalogové číslo 94715
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 2. 2014
Datum účinnosti 1. 3. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963947150
Norma byla zrušena k 1. 5. 2016
a nahrazena ČSN EN 71-5 (943095)
Tato norma nahradila ČSN EN 71-5 (943095) z května 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 71-1 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

ČSN EN 71-10 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

ČSN EN 71-11 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

ČSN EN 71-12 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

ČSN EN 71-13 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

ČSN EN 71-14 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití

ČSN EN 71-2 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

ČSN EN 71-3 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

ČSN EN 71-4 ed. 2 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

ČSN EN 71-7 +A3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 71-8 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

foo