ČSN 06 0220 (060220) Aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy

ČSN 06 0220 Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví postup výpočtu některých tepelně technických veličin tepelné techniky v případech, kdy dodávka tepla do místnosti nezajišťuje ustálený stav vnitřní teploty. Metoda výpočtu dynamických stavů uvedená v této normě byla odvozena na základě takových okrajových podmínek, aby bylo možno zjed-nodušit složitý matematický model dynamického průběhu teplot místnosti a tepelného výkonu otopného tělesa. Postupy uvedené v normě mohou být využity při navrhování vytápěcích soustav i při provozování těchto soustav. Uvedené postupy mohou být rovněž použity pro návrh ústředního i místního regulačního zařízení.
Norma je určena především projektantům tepelných soustav a jejich zařízení.

Označení ČSN 06 0220 (060220)
Katalogové číslo 76293
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2006
Datum účinnosti 1. 10. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963762937
Tato norma nahradila ČSN 06 0220 (060220) z února 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0540-3 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

ČSN 07 0703 (070703)
Kotelny se zařízeními na plynná paliva

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 02 20
  • ČSN 060220
  • ČSN 06 02 20 : 2006
  • ČSN 060220:2006
  • ČSN 06 0220:2006
foo