ČSN 07 0703 (070703) Aktuální vydání

Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro navrhování, zřizování a provoz kotelen s parními a kapalinovými kotli na plynná paliva (dále jen "zařízení kotelen") se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a též kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, ve kterých se spalují plynná paliva první, druhé a třetí třídy (viz ČSN EN 437), které jsou při teplotě 15 °C a tlaku 1 013 mbar v plynném stavu.
Tato norma platí pro zařízení kotelen s provozním přetlakem plynného paliva do 1,0 MPa. Zařízení kotelen postavená a jejich projektová dokumentace rozpracovaná nebo provedená podle předchozí normy se nemusí upravovat, pokud orgány státní správy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a životního prostředí nestanoví jinak. Pro účely této ČSN se za kotle považují i ohřívače vody vytápěné plynnými palivy.

Označení ČSN 07 0703 (070703)
Katalogové číslo 71796
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2005
Datum účinnosti 1. 2. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963717968
Změny a opravy Z1 2.06t
Tato norma nahradila ČSN 07 0703 (070703) z ledna 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 38 6405 (386405)
Plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN 06 0320 (060320)
Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN EN 1775 ed. 2 (386441)
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

ČSN 73 4201 (734201)
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 06 3003 (063003)
Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 07 03
  • ČSN 070703
  • ČSN 07 07 03 : 2005
  • ČSN 070703:2005
  • ČSN 07 0703:2005
foo