ČSN 73 0420-2 (730420)

Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro vytyčování liniových a plošných staveb a pro vytyčování prostorových staveb. Dále stanoví zásady pro užívání hodnot mezních vytyčovacích odchylek, popř. způsob určování jejich hodnot.
Je uveden krátký výčet používané terminologie a následuje podrobný přehled hodnot mezních vytyčovacích odchylek pro jednotlivé druhy staveb ve vazbě na vytyčení prostorové polohy stavby a podrobné vytyčení.

Označení ČSN 73 0420-2 (730420)
Katalogové číslo 64948
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2002
Datum účinnosti 1. 8. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963649481
Tato norma nahradila ČSN 73 0420 (730420) z prosince 1987
ČSN 73 0421 (730421) z prosince 1987
ČSN 73 0422 (730422) z prosince 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0420-1 (730420)
Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

ČSN ISO 4463-1 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky

ČSN ISO 4463-3 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb

ČSN ISO 4463-2 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky

ČSN 73 0212-3 (730212)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

Další příbuzné normy

ČSN 73 0420-1 (730420)
Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730420-2
  • ČSN 73 04 20-2

Tuto normu naleznete v kategorii Stavební normy

foo