ČSN EN 1793-6 (737060) Aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole

ČSN EN 1793-6 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro měření kvantitativní veličiny vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti protihlukových zařízení použitých pro snížení hluku od dopravy: činitel neprůzvučnosti.
Tato zkušební metoda se používá pro:
- stanovení vnitřních charakteristik vzduchové neprůzvučnosti protihlukových zařízení určených k instalaci podél pozemních komunikací, měřené jak in situ, tak v laboratorních podmínkách;
- stanovení vnitřních charakteristik vzduchové neprůzvučnosti instalovaných protihlukových zařízení in situ;
- porovnání návrhových specifikací s hodnotami skutečné účinnosti zařízení pro snížení hluku po dokončení instalace;
- ověření dlouhodobé účinnosti zařízení pro snížení hluku silničního provozu (při opakovaném užití této metody);
- interaktivní návrh nových výrobků včetně vhodné úpravy montážních návodů.
Tato zkušební metoda není určena pro stanovení vnitřních charakteristik vzduchové neprůzvučnosti protihlukových clon, které byly navrženy pro použití v místech s dozvukem, například v tunelech, hlubokých zářezech nebo na protihlukových tubusech.
Výsledky měření jsou vyjádřeny jako funkce frekvence v třetinooktávových pásmech, pokud možno mezi 100 Hz a 5 kHz. Pokud nelze spolehlivě dosáhnout platných výsledků v celém uvedeném frekvenčním spektru, výsledky musí být uvedeny pro omezené frekvenční spektrum a důvod tohoto omezení musí být jasně popsán.

Označení ČSN EN 1793-6 (737060)
Katalogové číslo 508238
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2019
Datum účinnosti 1. 10. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135082384
Tato norma nahradila ČSN EN 1793-6 (737060) z ledna 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1793-1 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole

ČSN EN 1793-2 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole

ČSN EN 1793-3 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu

ČSN EN 1793-4 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ

ČSN EN 1793-5 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole