ČSN 57 0105-3 (570105) Zrušená norma

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. Stanovení obsahu sušiny a vody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 735-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnil 1 článek. Norma se vztahuje na neslazené zahuštěné mléko a sušené mléko a určuje metodu stanovení obsahu sušiny v neslazeném zahuštěném mléce a metodu stanovení vody v sušeném mléce. (Tato metoda je rozhodčí.) Normalizované metody jsou podrobně popsány. Norma tedy také stanovuje sledování (zjišťování) některých kvalitativních znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN 57 0105 část 3 byla schválena 31.8.1978 a nabyla účinnosti od 1.1.1981. Nahradila částečně čl. 18 ČSN 57 0105 z 22.5.1964.
"Změnou 1)-2/1998", vydanou v únoru 1997 se s účinností od 1.3.1998 tato metoda nevztahuje na slazené mléko. Nyní ČSN ISO 6734 ( 57 0731).

Označení ČSN 57 0105-3 (570105)
Katalogové číslo 4517
Cena 190 Kč190
Datum schválení 31. 8. 1978
Datum účinnosti 1. 1. 1981
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963045177
Změny a opravy Z1 2.98t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2003
a nahrazena ČSN 57 0105-13 (570105), ČSN 57 0105-3 (570105)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 57 0105 (570105)
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných

ČSN 57 0105-11 (570105)
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 11: Stanovení fosfatázové aktivity v sušeném mléce

ČSN 57 0105-13 (570105)
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 13: Stanovení obsahu vody v sušeném mléce

ČSN 57 0105-2 (570105)
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 2: Odběr vzorků

ČSN 57 0105-4 (570105)
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. Stanovení obsahu tuku

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 570105-3
  • ČSN 57 01 05-3