ČSN 12 0019 (120019) Zrušená norma

Měření tlumičů hluku pro vzduchotechniku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je překladem ST SEV 6085-87, který se vydává jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR do normy RVHP doplňuje v čl.1.3 doplňující ustanovení označené "čs. doplněk". Obsahuje zpřesňující údaj pro měření v oktávových pásmech. Norma platí pro tlumiče hluku (dále tlumiče) zabudované do potrubí pro dopravu vzduchu a stanovuje metody pro určování útlumu, prováděné měřením na zkušebních zařízeních. Neplatí pro tlumiče spalovacích motorů a pístových kompresorů. Tuto normu lze použít pro měření potrubí elementů. je normalizováno (velmi podrobně) měřicí zařízení, a dále požadavky na měření statického útlumu tlumiče, měření hladiny akustického výkonu vlastního hluku tlumiče, měření tlakových ztrát tlumiče a konečně vzor zkušebního protokolu. V informační příloze je česky definováno 15 pojmů. ČSN 12 0019 byla schválena 16.2.1989 a nabyla účinnosti od 1.10.1989. Nahradila ČSN 12 0019 z 30.11.1981.

Označení ČSN 12 0019 (120019)
Katalogové číslo 32466
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 1989
Datum účinnosti 1. 10. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963324661
Norma byla zrušena k 1. 6. 1995
a nahrazena ČSN ISO 7235 (011663)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 12 00 19
  • ČSN 120019
  • ČSN 12 00 19 : 1989
  • ČSN 120019:1989
  • ČSN 12 0019:1989