ČSN ISO 7235 (011663) Zrušená norma

Akustika. Měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí. Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7235:1991. Stanovuje substituční metodu pro určování vložného útlumu tlumičů hluku v potrubí. Stanovuje požadavky pro určování: vložného útlumu v kmitočtových pásmech, při proudění vzduchu a bez proudění vzduchu; dále: hladiny akustického výkonu vlastního hluku, generovaného tlumiči, v kmitočtových pásmech; a konečně celkové tlakové ztráty tlumičů při proudění vzduchu. Za pozornost stojí tyto definice:
Čl.3.1 Hladina akustického tlaku, Lp, v decibelech. Musí být uvedena šířka kmitočtového pásma; např. hladina akustického tlaku v oktávovém pásmu, hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu atd. Referenční akustický tlak je: pO = 20 µPa
Čl.3.2 Hladina akustického výkonu, LW, v decibelech. Musí být uvedena šířka kmitočtového pásma; např. hladina akustického výkonu v oktávovém pásmu, hladina akustického výkonu v třetinooktávovém pásmu atd. Referenční akustický výkon je: WO = 1 pW
Čl.3.3 Vložný útlum (tlumiče), D, v decibelech: Snížení hladiny akustického výkonu v určitém místě za tlumičem způsobené vložením tlumiče do potrubí v místě části potrubí s tvrdými stěnami: D = LWII - LWI kde: LWI je hladina akustického výkonu v kmitočtovém pásmu určená ve zkušebním potrubí nebo v napojené dozvukové místnosti při vestavěném zkoušeném tlumiči; LWII je hladina akustického výkonu v kmitočtovém pásmu určená ve zkušebním potrubí nebo v napojené dozvukové místnosti při nahrazení zkoušeného tlumiče náhradním potrubím.
Poměrně rozsáhlá a podrobná norma definuje dále zkušební zařízení a měřicí přístroje, stanoví zkušební postup a normalizuje také zaznamenávané informace, informace, uváděné do protokolu. ČSN ISO 7235 (01 1663) byla vydána v červnu 1995. Nahradila ČSN 12 0019 z 16.2.1989.

Označení ČSN ISO 7235 (011663)
Katalogové číslo 17536
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963175362
Změny a opravy Z1 12.95t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 7235 (011663)
Tato norma nahradila ČSN 12 0019 (120019) z září 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)