ČSN 73 2401 (732401)

Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 892 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma, navazující na ČSN 73 2400, platí pro provádění a kontrolu konstrukcí z obyčejného hutného předpjatého betonu, navržených podle ČSN 73 1201. Pro konstrukce z jiných druhů předpjatého betonu a pro konstrukce a dílce z předpjatého betonu, pro které platí zvláštní normy, popř. předpisy, platí tato norma jen v rozsahu vymezeném normami, popř. předpisy, platnými pro tyto konstrukce. Velmi podrobná norma obsahuje základní ustanovení, dále požadavky na beton, injektážní maltu a předepínací výztuž, bednění, výrobu a ukládání betonové směsi, ukládání výztuže, předpínání, injektování, dopravu a skladování dílců, kontrolu jakosti materiálu a konstrukcí apod. ČSN 73 2401 byla schválena 16.8.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1989. Nahradila ČSN 73 2401 ze 17.12.1969.
"Změnou a)-1/1988", se s účinností od 1.1.1989 mění datum účinnosti na 1.1.1989.
"Změnou 2)-4/1995" se s účinností od 1.5.1995 provádí v normě značné množství většinou jen drobnějších úprav textu několika článků a doplňuje normativní příloha A: "Provádění a kontrola konstrukcí s volnou předpínací výztuží".
"Změnou 3)-4/1998", vydanou v dubnu 1998, se s účinností od 1.5.1998 mění ustanovení asi 11 článků v souvislosti s vydáním ČSN EN 445 (73 2408), ČSN EN 446 (73 2409) a ČSN EN 446 (73 2410), které se také doplňují do výčtu norem v Dodatku.

Označení ČSN 73 2401 (732401)
Katalogové číslo 31156
Cena 440 Kč440
Datum schválení 16. 8. 1986
Datum účinnosti 1. 1. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A5
EAN kód 8590963311562
Změny a opravy Za 1.88, Z2 4.95t, Z3 4.98t, Z4 1.06t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 3130 (733130)
Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 8102 (738102)
Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 3150 (733150)
Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

ČSN 73 0210-1 (730210)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN P 73 0600 (730600)
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 24 01
  • ČSN 732401
  • ČSN 73 24 01 : 1986
  • ČSN 732401:1986
  • ČSN 73 2401:1986
foo