ČSN ISO 3534-3 (010216) Zrušená norma

Statistika - Slovník a značky. Část 3: Navrhování experimentů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3534/3:1985. Tato norma je jednou ze tří norem, které nahradí starší ISO 3534:1977 a bude se skládat ze tří částí: Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny (v současnosti v návrhu). Část 2: Statistické řízení jakosti (při překladu jsou údajně doplňovány názvy v češtině a slovenštině). Část 3 (tato norma): Navrhování experimentů. Tato (třetí) část definuje termíny používané v oblasti navrhování experimentů. Norma má neobvyklou strukturu, celý text je ve třech paralelních sloupcích: česky, slovensky a anglicky. U každého termínu je nejen definice, ale řada poznámek a příkladů, tedy rozsáhlý text. Odborné termíny jsou tedy uvedeny v češtině, slovenštině a v angličtině. Ve stejných jazycích jsou i definice. Norma obsahuje cca 22 hesel v obecné části, 21 hesel v části "uspořádání experimentu" a 7 hesel v části "metody analýzy". ČSN ISO 3534/3 (01 0216) byla vydána v červnu 1993.

Označení ČSN ISO 3534-3 (010216)
Katalogové číslo 28679
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 6. 1993
Datum účinnosti 1. 7. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran
EAN kód 8590963286792
Norma byla zrušena k 1. 4. 2001
a nahrazena ČSN ISO 3534-3 (010216)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3534-1 (010216)
Statistika - Slovník a značky - Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

ČSN ISO 3534-2 (010216)
Statistika - Slovník a značky - Část 2: Aplikovaná statistika