ČSN 34 1510 (341510) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro elektrická zařízení kolejových vozidel a elektrických silničních hnacích vozidel. Neplatí pro elektrická zařízení vozidel hlubinných dolů, jeřábů, lanových drah, speciálních silničních vozidel majících charakter stavebních strojů, akumulátorových vozíků a pod. Výjimky z normy povoluje státní odborný dozor. Vedle základních ustanovení (kde je odkazem na jiné normy, zejména na ČSN 34 3100 a další stanoveno opatření k zajištění bezpečnosti práce čl. 15 - 16), obsahuje rozsáhlá norma podrobná ustanovení pro hlavní části elektrické výzbroje a pro zkoušení. V řadě míst jsou upozornění na ochranu zdraví přímo (například články 101, 108, 123, 288 a další), jinak celá norma je nepřímo formulována jako předpisová směřující také k ochraně zdraví. ČSN 34 1510 byla schválena 22.12.1971 a nabyla účinnosti od 1.10.1972. Nahradila ČSN 34 1510 z 16.12.1963.
"Změnou a)-11/1975" se s účinností od 1.2.1976 provádí úprava 2 článků.
"Změnou b)-6/1987" se s účinností od 1.8.1987 mění další 4 články.
"Změnou c)-12/1990" se s účinností od 1.2.1991 provádějí v normě rozsáhlejší úpravy textu.

Označení ČSN 34 1510 (341510)
Katalogové číslo 2619
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 1971
Datum účinnosti 1. 10. 1972
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A5
EAN kód 8590963026190
Změny a opravy Za 11.75t, Zb 6.87, Zc 12.90t, Z4 5.98t, Z5 4.02t, Z6 3.03t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
a nahrazena ČSN EN 60077-1 (341510), ČSN EN 60077-2 (341510), ČSN EN 60077-3 (341510)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 15 10
  • ČSN 341510
  • ČSN 34 15 10 : 1971
  • ČSN 341510:1971
  • ČSN 34 1510:1971