ICS 43.120 - Elektrická silniční vozidla

ČSN EN 17186 (300037) - září 2019

Identifikace kompatibility vozidel a infrastruktur - Grafické vyjádření informací pro zákazníky na dobíjecím místě pro elektromobily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17409 (300056) - září 2020 nové vydání

Elektricky poháněná silniční vozidla - Vodivý přenos energie - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 30 0250 (300250) - listopad 1998 aktuální vydání

Trolejbusy - Technické požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.09t

372 Kč

ČSN EN 13447 (300251) - září 2002

Elektricky poháněná silniční vozidla - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 1821-2 (300255) - duben 2000

Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření schopnosti provozu na silnici - Část 2: Hybridní tepelně elektrická vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1986-2 (300256) - leden 2003 aktuální vydání

Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření energetických vlastností - Část 2: Hybridní elektrická vozidla s tepelným motorem

230 Kč

ČSN EN 13444-1 (300504) - únor 2002

Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření emisí hybridních vozidel - Část 1: Hybridní elektrická vozidla s tepelným motorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12736 (300532) - říjen 2002

Elektricky poháněná silniční vozidla - Vnitřní hluk vozidla při nabíjení vestavěným nabíječem - Stanovení hladiny akustického výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 15118-1 (300559) - listopad 2019 aktuální vydání

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 1: Obecná informace a definice případu použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 15118-2 (300559) - říjen 2016

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 2: Požadavky na síťový a aplikační protokol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 500 Kč

ČSN EN ISO 15118-3 (300559) - říjen 2016

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 3: Požadavky na fyzickou a datovou vrstvu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 15118-4 (300559) - srpen 2019

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 4: Zkouška shody síťového a aplikačního protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

9 600 Kč

ČSN EN ISO 15118-5 (300559) - srpen 2019

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 5: Zkouška shody fyzické vrstvy a datové vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 090 Kč

ČSN EN ISO 15118-8 (300559) - srpen 2019

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 8: Požadavky na fyzickou vrstvu a datovou vrstvu pro bezdrátovou komunikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15194 (309080) - červenec 2019 aktuální vydání

Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

965 Kč

ČSN 33 2000-7-722 ed. 2 (332000) - srpen 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 27. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 (332000) - září 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel

340 Kč

ČSN EN 50374 (333330) - leden 2005

Montážní vozíky zavěšené na vodičích

190 Kč

ČSN EN 61851-1 ed. 2 (341590) - prosinec 2011

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.17t, Z3 6.20t

Norma bude zrušena k 5. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

614 Kč

ČSN EN 61851-21 (341590) - říjen 2002

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t

372 Kč

ČSN EN 61851-21-1 (341590) - duben 2018

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-1: EMC požadavky na vestavěnou nabíječku elektrického vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

440 Kč

ČSN EN 61851-22 (341590) - říjen 2002

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla

340 Kč

ČSN EN 61851-23 (341590) - červenec 2016 aktuální vydání

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t

610 Kč

ČSN EN 61851-24 (341590) - červen 2015 aktuální vydání

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t

370 Kč

ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 (341590) - červen 2020 nové vydání

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky

945 Kč

ČSN EN 62752 (341591) - únor 2017

Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.19t, A1 10.20t

1 305 Kč

ČSN EN IEC 63119-1 (341592) - duben 2020

Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN IEC 62840-2 (341595) - červenec 2019

Systém pro výměnu baterií elektrického vozidla - Část 2: Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 62196-1 ed. 3 (354572) - říjen 2015

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky

590 Kč

ČSN EN 62196-2 ed. 2 (354572) - říjen 2017 aktuální vydání

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62196-3 (354572) - březen 2016 aktuální vydání

Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62576 (358255) - prosinec 2010

Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektrických hybridních vozidlech - Zkušební metody elektrických charakteristik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN IEC 62576 ed. 2 (358255) - prosinec 2018

Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektrických hybridních vozidlech - Zkušební metody elektrických charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62660-1 (364328) - listopad 2011

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Zkoušky funkčních vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 16. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 62660-2 (364328) - prosinec 2011

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 16. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 62660-3 (364328) - květen 2017

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 3: Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN IEC 62660-1 ed. 2 (364328) - červenec 2019

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Zkoušky funkčních vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62660-2 ed. 2 (364328) - červenec 2019

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62827-3 (367216) - září 2017

Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 3: Management řízení více zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč