ČSN EN 61008-1 (354181) Zrušená norma

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro proudové chrániče funkčně nezávislé nebo závislé na síťovém napětí, pro domovní a podobné použití, bez vestavěné nadproudové ochrany (dále jen RCCB), pro jmenovitá napětí do 440 V st a jmenovité proudy do 125 A u pevných instalací, určené zejména pro ochranu před úrazem elektrickým proudem.
Tyto přístroje jsou určeny k ochraně osob před nepřímým dotykem, přičemž nechráněné vodivé části instalace jsou vhodně připojeny k příslušné zemnicí elektrodě. Mohou být použity pro poskytování ochrany před nebezpečím ohně v důsledku přetrvávajícího proudu zemního spojení, bez funkce nadproudové ochrany.
RCCB, jejichž jmenovitý reziduální pracovní proud je maximálně 30 mA, se rovněž používají jako prostředky dodatečné ochrany v případě selhání základních ochranných prostředků před úrazem elektrickým proudem.
Tato norma platí pro přístroje provádějící současně funkce detekce reziduálního proudu, srovnávání hodnoty tohoto proudu s reziduální pracovní hodnotou a přerušení chráněného obvodu, jestliže reziduální proud překročí tuto hodnotu.

Označení ČSN EN 61008-1 (354181)
Katalogové číslo 21930
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 128 stran formátu A4
EAN kód 8590963219301
Změny a opravy A11 8.97t, A2 8.97t, A14 8.99t, A13 8.99t, A12 8.99t, A17 4.01t, Oprava 1 1.03t, Z1 4.05t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2009
a nahrazena ČSN EN 61008-1 ed. 2 (354181)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61008-1 ed. 3 (354181)
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 61008-2-1 (354181)
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí