ČSN 73 6212 (736212) Zrušená norma

Navrhování dřevěných mostních konstrukcí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Norma navazuje na ČSN 73 1701 a platí pro navrhování trvalých a zatímních dřevěných konstrukcí mostů pozemních komunikací, mostů polních, lesních nebo důlních drah, tramvajových mostů, průmyslových mostů a lávek. Dále tato norma platí pro navrhování krátkodobých podpěr železničních mostů a pro navrhování mostům podobných konstrukcí. Ve stručné normě jsou požadavky soustředěny zejména v kap.: 4 "Materiály", v kap. 5 "Zatížení", v kap.: 6 "Výpočet", v kap. 7 "Konstrukční zásady". ČSN 73 6212 byla vydána v říjnu 1995. Nahradila ustanovení, která se v ČSN 73 6202 z 30.3.1953 týkají navrhování dřevěných mostních konstrukcí. Tímto ČSN 73 6202 pozbývá platnosti v celém rozsahu.

Označení ČSN 73 6212 (736212)
Katalogové číslo 18212
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963182124
Norma byla zrušena k 1. 11. 2009
Tato norma nahradila ČSN 73 6202 (736202) z dubna 1953
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 62 12
  • ČSN 736212
  • ČSN 73 62 12 : 1995
  • ČSN 736212:1995
  • ČSN 73 6212:1995