ČSN ISO 8523 (560096) Zrušená norma

Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro průkaz bakterií čeledi Enterobacteriaceae s předpomnožením

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8523:1991. Poskytuje všeobecné pokyny pro průkaz přítomnosti bakterií čeledi Enterobacteriaceae ve výrobcích určených pro lidskou výživu nebo ke krmení zvířat. Normalizována je podstata zkoušky, která pro průkaz bakterií této čeledi vyžaduje čtyři po sobě jdoucí etapy: Předpomnožení v tekuté neselektivní půdě, pomnožení v selektivní půdě, izolace a identifikace, v poslední etapě konfirmace. Postup analytické zkoušky je podrobně popsán. Norma tedy stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN ISO 8523 byla vydána v říjnu 1995. Nahradila s výjimkou článku 5.2 ČSN 56 0096 z 23.9.1988.

Označení ČSN ISO 8523 (560096)
Katalogové číslo 18154
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963181547
Norma byla zrušena k 1. 3. 2006
a nahrazena ČSN ISO 21528-1 (560096), ČSN ISO 21528-2 (560096)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)