ČSN EN 303-1 (075303) Zrušená norma

Kotle pro ústřední vytápění. Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Část 1: Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 303-1:1992. Platí pro kotle pro ústřední vytápění se jmenovitým tepelným výkonem do 300 kW vybavené hořáky s ventilátory. Tyto kotle pracují podle pokynů výrobce buď s podtlakem (kotle s přirozeným tahem) nebo s přetlakem ve spalovací komoře (přetlakové kotle). Pro kotle pro ústřední vytápění, které se používají v otevřených zařízeních, platí zvláštní konstrukční požadavky (norma se připravuje). Požadavky této normy platí pro kotle, které jsou zkoušeny na autorizovaném zkušebním zařízení. Kotle podle této normy jsou určeny pro otopné soustavy ústředního vytápění, které používají jako teplonosnou látku vodu, jejíž teplota nepřesáhne 100 °C při nejvyšším tlaku 6 bar. U kotlů s vestavěným nebo připojeným ohřívačem vody (zásobníkové nebo průtokové ohřívače) platí tato norma pouze pro ty části ohřívače vody, které souvisí s provozními podmínkami kotle (otopná část). Tato norma neplatí pro kotle na plynná paliva s atmosférickými hořáky, pro kotle na pevná paliva, pro kondenzační kotle na kapalná nebo plynná paliva pro kotle s odpařovacími hořáky na kapalná paliva a pro nízkoteplotní kotle. Požadavky na tyto kotle budou vydány později. Z definic, souvisících s ochranou zdraví vyjímáme: Čl.3.1 Pracovní přetlak: Hodnota přetlaku, při které může kotel bezpečně pracovat;pracovní přetlak je nižší než zkušební přetlak a než typový zkušební přetlak. Čl.3.2 Zkušební přetlak: Hodnota přetlaku, při které jsou zkoušeny kotle a jejich části v průběhu výroby nebo v průběhu jejich instalování. V kap. 4 (požadavky) se stanoví zejména, že kotle musí být ohnivzdorné a provozně bezpečné. Musí být vyrobeny z nehořlavých materiálů, musí být odolné vůči deformacím a dále: musí odolávat mechanickým napětím vznikajícím v běžném provozu, rozprašovací hořáky na kapalná paliva a teplonosná látka (voda) nesmějí být ohřívány nad bezpečnou mez, musí zabraňovat nebezpečnému hromadění hořlavých plynů (směsi paliva se vzduchem) ve spalovací komoře a ve spalinových cestách, musí zamezit unikání plynů z kotle v nebezpečném množství. Největší část normy je věnována svarovým spojům. ČSN EN 303-1 (07 5303) byla vydána v červnu 1995.

Označení ČSN EN 303-1 (075303)
Katalogové číslo 17554
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963175546
Norma byla zrušena k 1. 8. 1999
a nahrazena ČSN EN 303-1 (075303)

Další příbuzné normy

ČSN EN 303-2 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

ČSN EN 303-3 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem

ČSN EN 303-4 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-5 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-6 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody) a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

ČSN EN 303-7 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW