ČSN 73 6670 (736670)

Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů

ČSN 73 6670 Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zkoušení tlakových potrubních systémů a jejich prvků určených pro neagresivní kapalná média, především vodu a její směsi, určená k zabudování do staveb, a to bez ohledu na jejich materiál, způsoby jejich montáže a spojování. Stanoví metodu zkoušení, přípravy zkušebních vzorků a jejich výběr. Určuje zásady stanovení parametrů zkoušení. Neplatí pro potrubní systémy určené pro vedení kapalin o teplotě nižší než 0 °C. Předmět normy dokreslují tyto definice: Čl.2.2 Pracovní přetlak: Předepsaný nebo smluvený přetlak provozní kapaliny, který se má při provozu v potrubním systému udržovat. Označuje se pp a uvádí se v MPa. Čl.2.4 Nejvyšší pracovní přetlak: Největší hodnota pracovního přetlaku, při které lze potrubní systém z daného materiálu a při dané teplotě trvale provozovat. Označuje se pp max a uvádí se v MPa. Čl.2. 6 Zkušební přetlak: Přetlak zkušební kapaliny, kterým se zkouší potrubní systém nebo jeho prvky. Označuje se pz a uvádí se v MPa. V poměrně členité normě (celkem 8 článků) stojí za pozornost čl.3.1, kde se uvádí: "Potrubní systém nebo potrubní prvek musí prokázat těsnost proti úniku zkušební kapaliny do vnějšího prostředí po celou dobu zkoušky." ČSN 73 6670 byla vydána v prosinci 1994.

Označení ČSN 73 6670 (736670)
Katalogové číslo 17136
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963171364
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 75 5911 (755911)
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN EN 806-1 (736660)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN 75 6909 (756909)
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN 73 3130 (733130)
Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 75 5411 (755411)
Vodovodní přípojky

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 66 70
  • ČSN 736670
  • ČSN 73 66 70 : 1994
  • ČSN 736670:1994
  • ČSN 73 6670:1994
foo