TNV 75 2910 (752910)

Manipulační řády vodních děl na vodních tocích

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 2910 (752910)
Katalogové číslo 165011
Cena 235 Kč235
Datum schválení 1. 1. 2004
Datum účinnosti 1. 2. 2004
Jazyk čeština

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

TNV 75 2920 (752920)
Provozní řád hydrotechnických vodních děl

TNV 75 2401 (752401)
Vodní nádrže a zdrže

TNV 75 2935 (752935)
Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

TNV 75 2931 (752931)
Povodňové plány

TNV 75 2322 (752322)
Zařízení pro migraci ryb a dalších živočichů přes překážky v malých vodních tocích

foo