ČSN 73 6021 (736021)

Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Tato norma stanoví zásady pro použití a umístění: a) návěstidel světelného signalizačního zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích (dále jen silničního provozu), b) návěstidel světelného signalizačního zařízení pro zvýraznění nebezpečných míst, a to na pozemních komunikacích ( staveniště, částečné i úplné uzavírky, nebezpečné úseky) a na pomalu se pohybujících vozidlech údržby pozemních komunikací (světelná zábrana). Norma navazuje na ustanovení pravidel silničního provozu. Norma se nevztahuje na návěstidla železničního přejezdového zabezpečovacího zařízení a na zvláštní výstražná světla vozidel ve smyslu příslušných předpisů. Podrobněji jsou specifikovány požadavky na návěstidla pro řízení silničního provozu a návěstidla pro zvýraznění nebezpečných míst. Za pozornost stojí obrázková příloha normy (celkem 27 obrázků) nejrůznějších návěstidel. ČSN 73 6021 byla vydána v březnu 1994. Nahradila ON 73 6021 z 11.11.1985.

Označení ČSN 73 6021 (736021)
Katalogové číslo 15860
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963158600
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6102 (736102)
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

ČSN 73 6100-3 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací

ČSN EN 12899-1 (737030)
Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

ČSN 73 6100-1 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 60 21
  • ČSN 736021
  • ČSN 73 60 21 : 1994
  • ČSN 736021:1994
  • ČSN 73 6021:1994
foo