1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 03.220.20 - Silniční doprava

ČSN ISO/TR 17452 (018203) - leden 2009

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Používání UML (Unifikovaného jazyka) pro definování a dokumentaci rozhraní ITS

340 Kč

TNI ISO/TR 24529 (018206) - srpen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Používání UML v normách ITS

350 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-3 (018233) - červen 2008

Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 3: Obsah zpráv systému WORLDFIP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 15504 (018235) - červen 2008

Veřejná přeprava osob - Silniční vozidla - Zařízení ve vozidle zobrazující proměnné informace pro cestující

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14819-1 (018253) - květen 2014 aktuální vydání

Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 1: Protokol kódování pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN ISO 14819-2 (018253) - květen 2014 aktuální vydání

Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C

1 270 Kč

ČSN EN ISO 14819-3 (018253) - květen 2014 aktuální vydání

Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 14819-6 (018253) - prosinec 2006

Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 6: Šifrování a podmíněný přístup k Rádiovému datovému systému - Kanál dopravních zpráv kódovaný podle ALERT-C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24530-1 (018257) - leden 2007

Dopravní a cestovní informace (TTI) - TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) - Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 1: Úvod, typy společných dat a tpegML

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24530-2 (018257) - leden 2007

Dopravní a cestovní informace (TTI) - TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) - Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 2: tpeg-locML

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24530-3 (018257) - leden 2007

Dopravní a cestovní informace (TTI) - TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) - Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 3: tpeg-rtmML

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24530-4 (018257) - leden 2007

Dopravní a cestovní informace (TTI) - TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) - Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 4: tpeg-ptiML

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 15784-1 (018271) - červenec 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 1: Obecné zásady a rámec pro dokumentaci aplikačních profilů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 15784-2 (018271) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci se zařízeními na straně infrastruktury - Část 2: Komunikace mezi centrem a provozním zařízením využívající protokol SNMP

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 8.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

695 Kč

ČSN ISO 15784-3 (018271) - červenec 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 3: Aplikační profil - Výměna dat (AP-DATEX)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI ISO/TR 21707 (018272) - leden 2014

Inteligentní dopravní systémy - Informace, management a řízení integrované dopravy - Kvalita vstupních dat pro systémy ITS

230 Kč

ČSN P ISO/TS 24533 (018316) - květen 2013

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy - Metodika výměny informací silniční dopravy

550 Kč

ČSN ISO 15638-1 (018318) - červenec 2014

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 1: Rámec a architektura

770 Kč

ČSN ISO 15638-10 (018318) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 10: Záchranný systém EMS/eCall

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 15638-11 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 11: Záznam činnosti řidiče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-12 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 12: Monitorování hmotnosti vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-14 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 14: Řízení přístupu vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 15638-15 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 15: Monitorování pozice vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-16 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 16: Monitorování rychlosti vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 15638-17 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 17: Monitorování zásilky a pozice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-18 (018318) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 18: ADR (nebezpečné zboží)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-2 (018318) - leden 2014

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 2: Parametry společné platformy používající CALM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-3 (018318) - leden 2014

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telemetické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 3: Provozní požadavky, postupy certifikace a opatření dohledu nad poskytovateli regulovaných služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-5 (018318) - březen 2014

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 5: Generické informace o vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 15638-6 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 6: Regulované aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 15638-7 (018318) - březen 2014

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 7: Ostatní aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 15638-8 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 8: Management přístupu vozidel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN P ISO/TS 15638-4 (018318) - srpen 2020

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 4: Požadavky na zabezpečení systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 14815 (018337) - leden 2006

Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a nákladů - Systémová specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14816 (018338) - leden 2007 aktuální vydání

Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a zařízení - Číslování a struktura dat

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

670 Kč

TNI CEN/TR 16092 (018338) - duben 2013

Elektronický vyběr poplatků - Požadavky na systémy s placením předem (Pre-Pay)

440 Kč

ČSN EN ISO 14814 (018339) - leden 2009 aktuální vydání

Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Architektura a terminologie

230 Kč

ČSN EN ISO 17262 (018341) - duben 2013

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.14t, A1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

840 Kč

ČSN EN ISO 17263 (018342) - leden 2013

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Systémové parametry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN ISO 17264 (018343) - květen 2010

Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Rozhraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

580 Kč

ČSN ISO 24535 (018345) - září 2008

Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Základní identifikace elektronické registrace (ERI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 24534-1 (018350) - leden 2011

Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 1: Architektura

230 Kč

ČSN EN ISO 24534-2 (018350) - leden 2011

Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 2: Provozní požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 24534-3 (018350) - říjen 2016

Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 3: Data o vozidle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 24534-4 (018350) - leden 2011

Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 4: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím asymetrického šifrování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 110 Kč

ČSN ISO 24534-5 (018350) - červen 2012

Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 5: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím symetrického šifrování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 8.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

740 Kč

ČSN P CEN/TS 16702-2 (018365) - červenec 2020 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků - Bezpečné monitorování pro autonomní systémy výběru mýtného - Část 2: Důvěryhodný záznamník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21719-1 (018369) - listopad 2018

Elektronický výběr poplatků - Personalizace palubního zařízení (OBE) - Část 1: Rámec

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21719-2 (018369) - listopad 2018

Elektronický výběr poplatků - Personalizace palubního zařízení (OBE) - Část 2: Použití vyhrazeného spojení krátkého dosahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 14906 (018382) - květen 2019 aktuální vydání

Elektronický výběr mýtného - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

1 070 Kč

ČSN EN ISO 17573-1 (018383) - leden 2020

Elektronický výběr poplatků - Architektura systémů zpoplatňujících vozidla - Část 1: Referenční model

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17574 (018384) - listopad 2017 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků - Směrnice pro systém bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 16407-1 (018385) - červen 2018

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-1 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 16407-2 (018385) - květen 2019

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-1 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16410-1 (018385) - červen 2018

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-3 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 16410-2 (018385) - květen 2019

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-3 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17575-1 (018385) - srpen 2016

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 1: Zpoplatňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17575-2 (018385) - srpen 2016

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 2: Komunikace a propojení s nižšími vrstvami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17575-3 (018385) - srpen 2016

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 3: Kontextová data

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

TNI CEN ISO/TR 16401-1 (018385) - listopad 2018

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

TNI CEN ISO/TR 16401-2 (018385) - listopad 2018

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 12813 (018389) - duben 2020 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Komunikace pro kontrolu shody autonomních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 13143-1 (018389) - květen 2021 nové vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13143-2 (018389) - červen 2017

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13140-1 (018391) - červen 2017

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 13141 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13140-2 (018391) - červen 2017

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 13141 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI CEN/TR 16040 (018392) - leden 2011

Elektronický výběr mýtného - Požadavky na DSRC ve městě

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16331 (018396) - leden 2013

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Aplikační profily pro interoperabilitu autonomních systémů

570 Kč

ČSN EN ISO 19299 (018397) - únor 2021

Elektronický výběr poplatků - Bezpečnostní rámec

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17444-1 (018398) - červen 2018 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Metriky pro posouzení výkonnosti - Část 1: Metriky

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17444-2 (018398) - srpen 2014

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Funkční charakteristiky výběru poplatků - Část 2: Rámec pro zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 15722 (018461) - leden 2021 nové vydání

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Minimální soubor dat pro eCall

440 Kč

ČSN EN 16062 (018463) - září 2015 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall (HLAP) s využitím GSM/UMTS sítí s přepojováním okruhů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16405 (018466) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy - Ecall - Doplňující specifikace datového konceptu pro těžká nákladní vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-2 (018468) - září 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 2: eCall pro těžká nákladní vozidla (HGV) a další komerční vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-3 (018468) - září 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 3: eCall pro dálkové autobusy a autobusy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI CEN/TR 17249-1 (018468) - říjen 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 1: Rozšíření eCall na další kategorie vozidel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 13111-1 (018471) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití přenosných a mobilních zařízení k podpoře poskytování služeb ITS pro cestující - Část 1: Obecné informace a definice případů užití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 17419 (018480) - listopad 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Celosvětově jednoznačná identifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17423 (018481) - listopad 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Požadavky a cíle aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18750 (018484) - listopad 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Lokální dynamická mapa

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN P ISO/TS 20026 (018490) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19091 (018491) - leden 2020 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Užití komunikace V2l a l2V pro aplikace související se světelně řízenými křižovatkami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 870 Kč

ČSN P CEN/TS 17466 (018503) - listopad 2020

Inteligentní dopravní systémy - Urban ITS - Komunikační rozhraní a profily pro management dopravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17358 (018504) - leden 2021

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - OAD eCall pro vícenásobný volitelný dodatečný soubor údajů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 15622 (300631) - duben 2019

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Systémy adaptivního tempomatu (ACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P ISO/TS 15624 (300633) - září 2008

Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před dopravní překážkou (TIWS) - Systémové požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 17361 (300634) - únor 2018 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI ISO/TR 17384 (300643) - srpen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Interaktivní centrálně řízené navádění po trase - Sada zpráv pro bezdrátové rozhraní, obsah a formát

350 Kč

ČSN ISO 11067 (300644) - březen 2016

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Varovné systémy před nepřiměřenou rychlostí vozidla při vjezdu do zatáčky (CSWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 11270 (300645) - listopad 2014

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Asistenční systémy pro udržení vozidla v jízdním pruhu (LKAS) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 20545 (300648) - březen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci - Zpráva o normalizaci automatizovaných řídicích systémů vozidel (RoVAS)/Asistenční systémy bez kontroly řidičem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 16803-2 (310560) - březen 2021

Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 2: Posouzení základních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16803-3 (310560) - březen 2021

Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 3: Posouzení bezpečnostních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN 73 6021 (736021) - březen 1994

Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel

340 Kč

ČSN EN 14892 (762010) - červenec 2006

Dopravní služby - Městská logistika - Směrnice pro stanovení omezeného přístupu do městských center

190 Kč

ČSN ETSI EN 302 571 V1.1.1 (875146) - květen 2009

Inteligentní přepravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 636-2 V1.2.1 (875166) - duben 2014

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 2: Scénáře

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 895 V1.1.1 (875170) - duben 2015

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Lokální dynamická mapa (LDM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč