ČSN (normy i změny) z července 2023

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 37301 (010394) - červenec 2023 aktuální vydání

Systémy managementu souladu - Požadavky s návodem pro použití

550 Kč

ČSN ISO 22266-1 (011410) - červenec 2023

Vibrace - Torzní vibrace točivých strojních zařízení - Část 1: Hodnocení soustrojí parní a plynové turbíny s generátorem v důsledku elektrického buzení

440 Kč

TNI ISO/PAS 1996-3 (011621) - červenec 2023

Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 3: Objektivní metoda měření výraznosti impulzních zvuků a korekce LAeq

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 18314-2 (011730) - červenec 2023 aktuální vydání

Analytická kolorimetrie - Část 2: Saundersonova korekce, řešení Kubelkovy-Munkovy rovnice, barevná intenzita, sytost odstínu, kryvost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17295 (011810) - červenec 2023

Aditivní výroba - Základní principy - Umístění dílů, souřadnice a orientace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 25178-700 (014451) - červenec 2023

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 700: Kalibrace, justování a ověření měřicích přístrojů pro plošnou topografii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 14827-2 (018270) - červenec 2023 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Datová rozhraní mezi dopravními centry a řídicími systémy - Část 2: AP-DATEX

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 14581 (021027) - červenec 2023 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem (společný typ hlavy) se sníženou zatížitelností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7380-1 (021145) - červenec 2023 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby s plochou zaoblenou hlavou se sníženou zatížitelností - Část 1: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7380-2 (021145) - červenec 2023 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby s plochou zaoblenou hlavou se sníženou zatížitelností - Část 2: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2702 (021230) - červenec 2023 aktuální vydání

Spojovací součásti - Ocelové šrouby do plechu zakalené - Mechanické a fyzikální vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

04 Slévárenství

ČSN EN ISO 23062 (040050) - červenec 2023

Slévárenské stroje - Bezpečnostní požadavky na formovací a jádrovací stroje a související vybavení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9455-6 (050056) - červenec 2023

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 25901-2 (050684) - červenec 2023

Svařování a příbuzné procesy - Slovník - Část 2: Zdraví a bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4761 (051172) - červenec 2023

Nedestruktivní zkoušení svarů - Ultrazvukové zkoušení phased array (UT-PA) tenkostěnných ocelových součástí - Úrovně přípustnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14700 (055020) - červenec 2023 aktuální vydání

Svařovací materiály - Svařovací materiály pro tvrdé návary

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 16905-5 (061530) - červenec 2023 aktuální vydání

Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 5: Výpočet sezónních výkonů v režimu ohřevu a chlazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1854 ed. 2/změna Z1 (061808) - červenec 2023

Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN 1854 ed. 3 (061808) - červenec 2023

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 23553-1 (075870) - červenec 2023 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury

550 Kč

ČSN EN 13110 (078439) - červenec 2023 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12252 (078472) - červenec 2023 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 17800 (130001) - červenec 2023

Náklady životního cyklu (LCC) a hodnocení životního cyklu (LCA) pro emise CO2 v potrubních systémech z tvárné litiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 15218 (143000) - červenec 2023 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 61987-31 (180410) - červenec 2023

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 31: Seznam vlastností (LOP) zařízení infrastruktury pro elektronickou výměnu dat - Generické struktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN ISO 6165 (277400) - červenec 2023 aktuální vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Základní typy - Identifikace a slovník

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 13103-1 +A1 (280513) - červenec 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15437-1 +A1 (280542) - červenec 2023

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15437-2 +A1 (280542) - červenec 2023

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 8098 ed. 2 (309043) - červenec 2023 aktuální vydání

Jízdní kola - Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9114 (310421) - červenec 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Přímé dodávky - Návod pro letecké firmy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3375-011 (311718) - červenec 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 011: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - Lehké - Typ KL - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2235 (311731) - červenec 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jednožilové a mnohožilové, stíněné a potahované - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2997-002 (311811) - červenec 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4708-201 (311827) - červenec 2023

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 201: Polyolefinové identifikační trubičky - Pracovní teplota -55 °C až 135 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4708-203 (311827) - červenec 2023

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 203: Polyvinyliden fluoridové (PVDF) identifikační trubičky - Provozní teplota -55 °C až 225 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4374 (312127) - červenec 2023

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PH1301 (NiCr19Co18Mo4Ti3Al3) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily - De ≤ 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4884 (312128) - červenec 2023

Letectví a kosmonautika - Ocel X3CrNiMoAl (1.4534) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovávaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D ≤ 200 mm - 1 200 MPa ≤ Rm ≤ 1 350 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4882 (312129) - červenec 2023

Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu 17-4 (1.4542) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy a pásy - a ≤ 6 mm - Rm ≥ 1 070 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3762 (312138) - červenec 2023

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X6NiCrTiMnMoV26-15 (1.4944) - Žíhaná na měkko a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D ≤ 15 mm - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4883 (312139) - červenec 2023

Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu 17-4 (1.4542) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Desky - 6 mm ≤ a ≤ 100 mm - Rm ≥ 1 070 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4904 (312199) - červenec 2023

Letectví a kosmonautika - Ocel 36NiCrMo16 (1.6773) - 1 000 MPa ≤ Rm ≤ 1 200 MPa - Tyče - 100 mm ≤ D ≤ 250 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3479 (312220) - červenec 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Desky - 6 mm < a ≤ 20 mm - 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 220 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3364 (312281) - červenec 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4627 (312293) - červenec 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNi Mo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4628 (312296) - červenec 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3557 (312394) - červenec 2023

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T4 - Trubky tažené pro tlakové aplikace - 0,6 mm ≤ a ≤ 3 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2003-002 (312503) - červenec 2023

Letectví a kosmonautika - Oceli - Zkušební metody - Část 2: Izodova rázová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3434 (313372) - červenec 2023

Letectví a kosmonautika - Šestihranné korunové matice, samojistné, z oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6069 (314334) - červenec 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nýty s redukovanou zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6080 (314364) - červenec 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nýty s normální zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6081 (314365) - červenec 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nýty s univerzální hlavou, přesné - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6101 (314366) - červenec 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nýty se střední zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3675 (317051) - červenec 2023

Letectví a kosmonautika - Plán odběru vzorků pro přejímací zkoušky materiálů z aramidové, uhlíkové a skleněné textilní příze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3656 (317664) - červenec 2023

Letectví a kosmonautika - Polykarbonát, samozhášivý, nízká emise kouře - Vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4703 (318057) - červenec 2023

Letectví a kosmonautika - Specifikace zkoušky pro ověřování propustností elektrické izolace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4856 (319210) - červenec 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nouzové dýchací systémy (EBS) rotorového letadla - Požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 9094 (320240) - červenec 2023

Malá plavidla - Požární ochrana

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-826 (330050) - červenec 2023 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) - Část 826: Elektrické instalace

770 Kč

ČSN 33 2000-7-712 ed. 2/Oprava 1 (332000) - červenec 2023

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy

20 Kč

ČSN EN ISO 8528-10 (333140) - červenec 2023

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50122-1 ed. 2/změna Z1 (341520) - červenec 2023

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

Změna bude zrušena k 25. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN 50122-1 ed. 3 (341520) - červenec 2023

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

770 Kč

ČSN EN IEC 63119-2 (341592) - červenec 2023

Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 2: Případy použití

550 Kč

ČSN EN IEC 60230 ed. 2/změna A1 (347004) - červenec 2023

Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60034-7 ed. 2/Oprava 1 (350000) - červenec 2023

Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód)

20 Kč

ČSN EN IEC 61869-11/Oprava 1 (351350) - červenec 2023

Přístrojové transformátory - Část 11: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory napětí nízkého výkonu

20 Kč

ČSN EN IEC 60700-3 (351610) - červenec 2023

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 3: Základní jmenovité údaje (mezní hodnoty) a charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60309-1 ed. 3/změna Z2 (354513) - červenec 2023

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 17. červnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 60309-2 ed. 3/změna Z2 (354513) - červenec 2023

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

Změna bude zrušena k 17. červnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 60309-4/změna Z2 (354513) - červenec 2023

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely - Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování

Změna bude zrušena k 17. červnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60309-1 ed. 4 (354513) - červenec 2023 aktuální vydání

Vidlice, pevné nebo pohyblivé zásuvky a přívodky pro průmyslové použití - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.23t

610 Kč

ČSN EN IEC 60309-2 ed. 4 (354513) - červenec 2023 aktuální vydání

Vidlice, pevné nebo pohyblivé zásuvky a přívodky pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a dutinkami

590 Kč

ČSN EN IEC 60309-4 ed. 2 (354513) - červenec 2023 aktuální vydání

Vidlice, pevné nebo pohyblivé zásuvky a přívodky pro průmyslové použití - Část 4: Spínané zásuvky s blokováním nebo bez blokování

340 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-116 (354621) - červenec 2023

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-116: Předmětová specifikace pro kruhové konektory, velikost 15, s maximálně 3+PE napájecími kontakty a s pomocnými kontakty, s bajonetovou aretací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60747-16-7 (358797) - červenec 2023

Polovodičové součástky - Část 16-7: Mikrovlnné integrované obvody - Atenuátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60747-16-8 (358797) - červenec 2023

Polovodičové součástky - Část 16-8: Mikrovlnné integrované obvody - Limitery

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 63364-1 (358802) - červenec 2023

Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro systém IoT - Část 1: Zkušební metoda detekce změny zvukového pole

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62149-4 ed. 2/změna Z1 (359276) - červenec 2023

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 4: Optické vláknové vysílače-přijímače v pásmu 1 300 nm pro gigabitový Ethernet

Změna bude zrušena k 20. lednu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62149-4 ed. 3 (359276) - červenec 2023

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 4: Optické vláknové vysílače-přijímače v pásmu 1 300 nm pro gigabitový Ethernet

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62386-202/změna Z1 (360540) - červenec 2023

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 202: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Samostatné nouzové osvětlení (zařízení typ 1)

Změna bude zrušena k 19. lednu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62386-202 ed. 2 (360540) - červenec 2023

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 202: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Samostatné nouzové osvětlení (zařízení typ 1)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7/Oprava 2 (360600) - červenec 2023

Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

20 Kč

ČSN EN 60335-2-9 ed. 2/změna Z1 (361045) - červenec 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření

Změna bude zrušena k 12. lednu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-9 ed. 3 (361050) - červenec 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 7.23t

630 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-9 ed. 3/změna A11 (361050) - červenec 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření

190 Kč

ČSN EN 50631-1 ed. 2 (361060) - červenec 2023 aktuální vydání

Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 1: Obecné požadavky, modelování generických dat a neutrální vzkazy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 50631-1/změna Z1 (361060) - červenec 2023

Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 1: Obecné požadavky, modelování generických dat a neutrální vzkazy

Změna bude zrušena k 7. únoru 2026.

32 Kč

ČSN EN 50631-2 (361060) - červenec 2023

Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 2: Mapování, podrobnosti, požadavky a odchylky specifické pro výrobek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50631-3-1 (361060) - červenec 2023

Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 3-1: Specifické mapování datových modelů: SPINE a SPINE-IoT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 50631-4-1 (361060) - červenec 2023

Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 4-1: Specifické aspekty komunikačního protokolu: SPINE, SPINE-IoT a SHIP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN IEC/ASTM 62885-7/změna A1 (361060) - červenec 2023

Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 7: Robotické vysavače pro čištění za sucha pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 62446-1 +A1 (364623) - červenec 2023 aktuální vydání

Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola

440 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-59 ed. 2/změna A1 (364801) - červenec 2023

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí

190 Kč

ČSN EN IEC 63245-2 (367213) - červenec 2023

Bezdrátový prostorový přenos výkonu založený na vícenásobných magnetických rezonancích - Část 2: Referenční model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19896-1 (369788) - červenec 2023

IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetence testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 1: Úvod, pojmy a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19896-2 (369788) - červenec 2023

IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetence testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 2: Požadavky na znalosti, dovednosti a efektivitu testerů ISO/IEC 19790

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19896-3 (369788) - červenec 2023

IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetenci testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 3: Požadavky na znalosti, dovednosti a efektivitu hodnotitelů ISO/IEC 15408

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 15001-1 (386420) - červenec 2023 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 15001-2 (386420) - červenec 2023 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1474-2/Oprava 1 (386616) - červenec 2023

Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 2: Navrhování a zkoušení přečerpávacích hadic

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 21805 (389251) - červenec 2023

Pokyny a doporučení pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 9978/změna Z1 (404302) - červenec 2023

Radiační ochrana - Uzavřené zdroje - Metody zkoušení těsnosti

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN ISO 8769/změna Z1 (404412) - červenec 2023

Měření radioaktivity - Alfa-, beta- a gama-zářiče - Specifikace referenčních etalonů pro kalibraci monitorů povrchové kontaminace

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 12135 (420348) - červenec 2023 aktuální vydání

Kovové materiály - Jednotná metoda zkoušky pro určení kvazistatické lomové houževnatosti

590 Kč

ČSN EN 1811 (421656) - červenec 2023 aktuální vydání

Referenční zkušební metoda pro uvolňování niklu ze souprav, které se vkládají do propíchnutých částí lidského těla, a z předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s pokožkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 17822 (476021) - červenec 2023

Lesnická strojní zařízení - Požadavky na závěsné zařízení a vychylovací kladky pro lesní vyvážecí činnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 113-3 (490664) - červenec 2023

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Metoda zkoušení proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 3: Posouzení trvanlivosti desek na bázi dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 15634-3 (560671) - červenec 2023

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 3: Lískové ořechy (Corylus avellana) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15634-4 (560671) - červenec 2023

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15634-5 (560671) - červenec 2023

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 5: Hořčice (Sinapis alba) a sója (Glycine max) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 21033 (580130) - červenec 2023

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stopových prvků optickou emisní spektroskopií (ICP-OES) s indukčně vázaným plazmatem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 306 (640521) - červenec 2023 aktuální vydání

Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST)

340 Kč

ČSN P CEN/TS 1046 (643199) - červenec 2023

Rozvodné a ochranné potrubní systémy z termoplastů - Gravitační a tlakové systémy mimo stavební konstrukce - Instalace v rýze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13266 (646434) - červenec 2023

Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení odolnosti proti povrchovému zatížení a zatížení dopravou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13268 (646439) - červenec 2023

Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení kruhové tuhosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13267 (646441) - červenec 2023

Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Vstupní šachty a šachtová dna z termoplastů - Stanovení odolnosti proti zborcení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI ISO/TR 10358 (646478) - červenec 2023 aktuální vydání

Plastové trubky a tvarovky pro průmyslové aplikace - Shromažďování údajů o kombinované chemické odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6517/změna Z1 (656517) - červenec 2023

Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení

32 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 301 (668504) - červenec 2023 aktuální vydání

Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15425 (668505) - červenec 2023 aktuální vydání

Lepidla - Jednosložková polyurethanová (PUR) lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16254 (668530) - červenec 2023 aktuální vydání

Lepidla - Emulzní polymery síťované izokyanáty (EPI) pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 302-1 (668531) - červenec 2023 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-2 (668531) - červenec 2023 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-3 (668531) - červenec 2023 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-4 (668531) - červenec 2023 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na pevnost ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-5 (668531) - červenec 2023 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální doby prodlevy za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-6 (668531) - červenec 2023 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-7 (668531) - červenec 2023 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 927-9 (672010) - červenec 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 9: Stanovení odtrhové pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16105 (673052) - červenec 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda stanovení uvolňování regulovaných nebezpečných látek z nátěrů při přerušovaném kontaktu s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 17635 (700597) - červenec 2023 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vlastnosti při rozbití - Požadavky a metody posuzování

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22476-5 (721004) - červenec 2023 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 5: Zkouška pružným dilatometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16907-4 (721017) - červenec 2023 aktuální vydání

Zemní práce - Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy

590 Kč

ČSN EN 16907-5 (721017) - červenec 2023 aktuální vydání

Zemní práce - Část 5: Kontrola kvality

230 Kč

ČSN EN 933-5 (721193) - červenec 2023 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu a ve směsi kameniva

230 Kč

ČSN EN 1097-7 (721194) - červenec 2023 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška

230 Kč

ČSN EN 1467 (721865) - červenec 2023 aktuální vydání

Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 1468 (721866) - červenec 2023 aktuální vydání

Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 15882-2 (730856) - červenec 2023 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

350 Kč

ČSN EN 15882-5 (730856) - červenec 2023 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Těsnění kombinovaných prostupů

350 Kč

ČSN EN 12390-19 (731302) - červenec 2023

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 19: Stanovení elektrického odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13200-4 (735905) - červenec 2023 aktuální vydání

Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 73 6141/Oprava 1 (736141) - červenec 2023

Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí

20 Kč

ČSN EN 17682 (736373) - červenec 2023

Železniční aplikace - Infrastruktura - Pružný prvek pro systém plovoucích desek

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 888 (755806) - červenec 2023 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid železitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 889 (755807) - červenec 2023 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 14014 (760501) - červenec 2023 aktuální vydání

Poštovní služby - Hybridní pošta - Stanovení zapouzdření psaní v XML pro automatizované poštovní zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 15987 (790015) - červenec 2023 aktuální vydání

Usně - Terminologie - Základní definice pro obchod s usněmi

190 Kč

ČSN EN ISO 14268 (793817) - červenec 2023 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení propustnosti pro vodní páru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19076 (793844) - červenec 2023 aktuální vydání

Usně - Měření plochy usně - Elektronické metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 15618 (804210) - červenec 2023 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Klasifikace a metody zkoušení

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 14884 (834762) - červenec 2023 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu rtuti - Automatizované měřicí systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17883 (838047) - červenec 2023

Environmentální charakterizace výluhů odpadů a půd s použitím reprodukční a toxikologické exprese genu v Daphnia magna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 12183 ed. 2/změna Z1 (841021) - červenec 2023

Ručně poháněné vozíky - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 12183 ed. 3 (841021) - červenec 2023 aktuální vydání

Ručně poháněné vozíky - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 15189 ed. 2/změna Z1 (855101) - červenec 2023

Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 15189 ed. 3 (855101) - červenec 2023

Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a kompetenci

945 Kč

ČSN EN ISO 22870 ed. 2/změna Z1 (855102) - červenec 2023

Vyšetření u pacienta (VUP) - Požadavky na kvalitu a způsobilost

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 21649 (856105) - červenec 2023 aktuální vydání

Bezjehlové injekční systémy pro zdravotnické použití - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 808 V1.1.1 (872019) - červenec 2023

Environmentální inženýrství (EE) - Použitelnost metod EN 45552 až EN 45559 pro posuzování aspektů materiálové efektivnosti výrobků síťové infrastruktury ICT v kontextu oběhového hospodářství

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 17461 (940351) - červenec 2023

Gymnastické nářadí - Individuální a multifunkční švédské bedny - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13451-11 (940915) - červenec 2023 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přenosné podlahy a přepážky instalované v bazénech pro veřejné užívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč
foo