ČSN (normy i změny) z března 2021

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 20387 (010107) - březen 2021

Biotechnologie - Biobanking - Všeobecné požadavky na biobanking

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14002-1 (010902) - březen 2021

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro používání ISO 14001 k řešení environmentálních aspektů a podmínek v oblasti životního prostředí - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14050 (010950) - březen 2021

Environmentální management - Slovník

945 Kč

ČSN EN ISO 5135 (011669) - březen 2021 nové vydání

Akustika - Určení hladin akustického výkonu hluku koncových prvků, koncových jednotek a regulačních a uzavíracích součástí vzduchotechnických zařízení na základě měření v dozvukové místnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52942 (011815) - březen 2021

Aditivní výroba - Kvalifikační principy - Kvalifikace operátorů strojů a zařízení pro laserovou fúzi kovového prášku metodou práškového lože používaných v leteckém a kosmickém průmyslu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17200 (012040) - březen 2021

Nanotechnologie - Nanočástice ve formě prášku - Charakteristiky a měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17173 (012302) - březen 2021

Evropský slovník CBRNE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 6412-2 (013245) - březen 2021 nové vydání

Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 2: Izometrické zobrazení

230 Kč

ČSN EN ISO 6412-3 (013245) - březen 2021 nové vydání

Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 3: Příslušenství pro větrací a odvodňovací systémy

190 Kč

ČSN EN ISO 8560 (013420) - březen 2021 nové vydání

Technické výkresy - Stavební výkresy - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek

230 Kč

ČSN EN ISO 25178-72/změna A1 (014451) - březen 2021

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 72: XML formát souboru x3p

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22232-1 (015026) - březen 2021

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 1: Přístroje

440 Kč

ČSN EN ISO 21432 (015095) - březen 2021

Nedestruktivní zkoušení - Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 18771 (038650) - březen 2021

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Zkušební metoda odolnosti proti oděru povrchu použitím brusného papíru se skleněným brusivem

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 13067 (050722) - březen 2021 nové vydání

Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15792-1 (051102) - březen 2021

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15792-2 (051102) - březen 2021

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 2560 (055005) - březen 2021

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6847 (055017) - březen 2021

Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14341 (055311) - březen 2021

Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 521 +AC (061455) - březen 2021 nové vydání

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů

550 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12514 (075890) - březen 2021

Součásti palivových systémů zařízení na kapalná paliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 710 Kč

ČSN EN 12514-1/změna Z1 (075890) - březen 2021

Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 1: Požadavky na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, palivová čerpadla, řídicí a zabezpečovací přístroje, palivové nádrže

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 12514-2/změna Z1 (075890) - březen 2021

Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 2: Požadavky na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, uzavírací armatury, palivové rozvody, filtry, odvzdušňovací zařízení a měřidla

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2022.

32 Kč

ČSN EN ISO 9809-2 (078521) - březen 2021 nové vydání

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.21t

570 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-3/změna A2 (130020) - březen 2021

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

340 Kč

ČSN EN 13480-3/změna A3 (130020) - březen 2021

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

340 Kč

ČSN EN ISO 10434 (133750) - březen 2021 nové vydání

Ocelová šoupátka s přišroubovaným víkem s otvorem pro ropný průmysl, petrochemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 62443-3-2 (180304) - březen 2021

Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61804-3 ed. 3/změna Z1 (184003) - březen 2021

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 3: Syntaxe a sémantika EDDL

Změna bude zrušena k 29. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN 61804-4/změna Z1 (184003) - březen 2021

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 4: Výklad popisu elektronického zařízení (EDD)

Změna bude zrušena k 29. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN 61804-5/změna Z1 (184003) - březen 2021

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL

Změna bude zrušena k 29. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61804-3 ed. 4 (184003) - březen 2021

Zařízení a integrace v podnikových systémech - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 3: Syntaxe a sémantika EDDL

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 550 Kč

ČSN EN IEC 61804-4 ed. 2 (184003) - březen 2021

Zařízení a integrace v podnikových systémech - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 4: Výklad popisu elektronického zařízení (EDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 61804-5 ed. 2 (184003) - březen 2021

Zařízení a integrace v podnikových systémech - Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN EN 62541-11/změna Z1 (184004) - březen 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 11: Historický přístup

Změna bude zrušena k 27. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN 62541-13/změna Z1 (184004) - březen 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 13: Seskupování

Změna bude zrušena k 16. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN 62541-7 ed. 2/změna Z1 (184004) - březen 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 7: Profily

Změna bude zrušena k 27. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN 62541-8 ed. 2/změna Z1 (184004) - březen 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 8: Přístup dat

Změna bude zrušena k 27. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN 62541-9 ed. 2/změna Z1 (184004) - březen 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 9: Signalizace a podmínky

Změna bude zrušena k 23. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62541-11 ed. 2 (184004) - březen 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 11: Historický přístup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62541-12 (184004) - březen 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 12: Zjišťování a globální služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 62541-13 ed. 2 (184004) - březen 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 13: Seskupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 62541-7 ed. 3 (184004) - březen 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 7: Profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 62541-8 ed. 3 (184004) - březen 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 8: Přístup dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62541-9 ed. 3 (184004) - březen 2021

Sjednocená architektura OPC - Část 9: Signalizace a podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 62714-4 (184021) - březen 2021

Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 4: Logika

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61969-3 ed. 2/změna Z1 (188003) - březen 2021

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska

Změna bude zrušena k 13. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61969-3 ed. 3 (188003) - březen 2021

Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN EN ISO 16092-2/změna Z1 (210705) - březen 2021

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy

125 Kč

ČSN EN ISO 16092-4/změna Z1 (210705) - březen 2021

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 5167-3 (257710) - březen 2021 nové vydání

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50212 ed. 2 (258338) - březen 2021 nové vydání

Konektory pro termoelektrické snímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50212/změna Z1 (258338) - březen 2021

Konektory pro termoelektrické snímače

Změna bude zrušena k 9. březnu 2023.

32 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-40 ed. 2 (274003) - březen 2021

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 13260 (280520) - březen 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13262 (280521) - březen 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13261 (280522) - březen 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 18243/změna A1 (300036) - březen 2021

Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Specifikace zkoušek a bezpečnostní požadavky pro lithium-ion bateriové systémy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16602-60-14 (310510) - březen 2021 nové vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Postup oživování - EEE součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16603-20 (310540) - březen 2021

Kosmické inženýrství - Elektrické a elektronické procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-20-01 (310540) - březen 2021

Kosmické inženýrství - Vícenásobný přenos, návrh a zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-20-06 (310540) - březen 2021 nové vydání

Kosmické inženýrství - Nabíjení družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-50-11 (310540) - březen 2021

Kosmické inženýrství - SpaceFibre - Vysokorychlostní sériové připojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 16803-1 (310560) - březen 2021 nové vydání

Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 1: Definice a postupy systémového inženýrství pro stanovení a hodnocení výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16803-2 (310560) - březen 2021

Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 2: Posouzení základních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16803-3 (310560) - březen 2021

Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 3: Posouzení bezpečnostních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 6139 (313751) - březen 2021

Letectví a kosmonautika - Ochranný kryt, nekovový pro koncovky podle EN 6123

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6141 (313752) - březen 2021

Letectví a kosmonautika - Ochranné nekovové zátky pro koncovky podle EN 6123

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-821/Oprava 1 (330050) - březen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení

20 Kč

ČSN EN 60664-1 ed. 2/změna Z1 (330420) - březen 2021

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

Změna bude zrušena k 30. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 (330420) - březen 2021

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

590 Kč

ČSN EN 61400-27-1/změna Z1 (333160) - březen 2021

Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Větrné turbíny

Změna bude zrušena k 3. září 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61400-27-1 ed. 2 (333160) - březen 2021

Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Obecné modely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-4 ed. 4/změna A1 (334210) - březen 2021

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

230 Kč

ČSN EN IEC 55036 (334215) - březen 2021

Elektrická a hybridní silniční vozidla - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů mimo vozidla pod 30 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61643-341/změna Z1 (341392) - březen 2021

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)

Změna bude zrušena k 17. červnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61643-341 ed. 2 (341392) - březen 2021

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 50129 ed. 2 (342675) - březen 2021 nové vydání

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy

945 Kč

ČSN EN 50129/změna Z2 (342675) - březen 2021

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy

Změna bude zrušena k 23. listopadu 2021.

32 Kč

ČSN EN 60068-3-7/změna Z1 (345791) - březen 2021

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod - Měření v teplotních komorách pro zkoušky A a B (se zátěží)

Změna bude zrušena k 11. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-7 ed. 2 (345791) - březen 2021

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-7: Doprovodná dokumentace a návod - Měření v teplotních komorách pro zkoušky A (chlad) a B (suché teplo) (se zátěží)

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60076-24 (351001) - březen 2021

Výkonové transformátory - Část 24: Specifikace distribučních transformátorů s regulací napětí (VRDT)

230 Kč

ČSN EN 60352-4/změna Z1 (354061) - březen 2021

Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné nepájené odizolované spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Změna bude zrušena k 16. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN 60352-5 ed. 3/změna Z1 (354061) - březen 2021

Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Změna bude zrušena k 26. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60352-4 ed. 2 (354061) - březen 2021

Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné zařezávané (ID) spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60352-5 ed. 4 (354061) - březen 2021

Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62435-8 (358793) - březen 2021

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 8: Pasivní elektronické součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60747-16-5/změna A1 (358797) - březen 2021

Polovodičové součástky - Část 16-5: Mikrovlnné integrované obvody - Oscilátory

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60747-5-5/změna Z1 (358797) - březen 2021

Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy

Změna bude zrušena k 24. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60747-5-5 ed. 2 (358797) - březen 2021

Polovodičové součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60749-15 ed. 2/změna Z1 (358799) - březen 2021

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných do průchozích otvorů

Změna bude zrušena k 18. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 60749-30/změna Z1 (358799) - březen 2021

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti

Změna bude zrušena k 21. září 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60749-15 ed. 3 (358799) - březen 2021

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných do průchozích otvorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60749-30 ed. 2 (358799) - březen 2021

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-215 (359223) - březen 2021

Optické vláknové kabely - Část 1-215: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody - Zkouška vnějšího zmrazování kabelu, metoda F15

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-56 (359251) - březen 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-56: Zkoušky - Odolnost namontovaných zapouzdření proti větru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-5 (359270) - březen 2021

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-5: Instalované kabelové trasy - Měření útlumu optických vláknových kabelových tras ukončených MPO s využitím zkušebního zařízení s rozhraními MPO

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62149-3 ed. 2/změna Z1 (359276) - březen 2021

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 2,5 Gbit/s až 40 Gbit/s

Změna bude zrušena k 11. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 62149-5 ed. 2/změna Z1 (359276) - březen 2021

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 5: Vysílače-přijímače ATM-PON s budičem LD a ICs CDR

Změna bude zrušena k 22. září 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62149-3 ed. 3 (359276) - březen 2021

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 40 Gbit/s

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč

ČSN EN IEC 62149-5 ed. 3 (359276) - březen 2021

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 5: Vysílače-přijímače ATM-PON s budičem LD a IC CDR

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61760-1 ed. 2/změna Z1 (359310) - březen 2021

Technologie povrchové montáže - Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD)

Změna bude zrušena k 18. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61760-1 ed. 3 (359310) - březen 2021

Technologie povrchové montáže - Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 63103 (360092) - březen 2021

Osvětlovací zařízení - Měření příkonu v neaktivním režimu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60335-2-43 ed. 2/změna Z1 (361045) - březen 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků

Změna bude zrušena k 11. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-43 ed. 3 (361050) - březen 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.21t

355 Kč

ČSN EN 50193-1 ed. 2/změna A1 (361060) - březen 2021

Elektrické průtokové ohřívače vody - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 50193-2-1/změna A1 (361060) - březen 2021

Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-1: Metody měření funkce - Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody

125 Kč

ČSN EN 50193-2-2/změna A1 (361060) - březen 2021

Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-2: Požadavky na funkci - Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu - Účinnost

125 Kč

ČSN EN 50440/změna A1 (361060) - březen 2021

Účinnost elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a zkušební metody

125 Kč

ČSN EN IEC 62841-2-6 (361510) - březen 2021

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na ruční kladiva

550 Kč

ČSN EN 60745-2-6 ed. 2/změna Z1 (361551) - březen 2021

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva

Změna bude zrušena k 10. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60730-2-11 ed. 2/změna Z2 (361960) - březen 2021

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

Změna bude zrušena k 1. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2/změna Z2 (361960) - březen 2021

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

Změna bude zrušena k 1. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2/změna Z2 (361960) - březen 2021

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

Změna bude zrušena k 1. květnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-11 ed. 3 (361960) - březen 2021 nové vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

230 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-7 ed. 3 (361960) - březen 2021 nové vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

340 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 (361960) - březen 2021 nové vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

440 Kč

ČSN EN 61701 ed. 2/změna Z1 (364611) - březen 2021

Zkoušení koroze fotovoltaických (PV) modulů solnou mlhou

Změna bude zrušena k 16. červenci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61701 ed. 3 (364611) - březen 2021

Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze solnou mlhou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62790/změna Z1 (364652) - březen 2021

Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

Změna bude zrušena k 19. srpnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62790 ed. 2 (364652) - březen 2021

Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 14972-1 (389260) - březen 2021

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 1: Navrhování, instalace, inspekce a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 10275 (420436) - březen 2021

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 13388 (421301) - březen 2021 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Přehled chemického složení a výrobků

550 Kč

ČSN EN 12472 (421657) - březen 2021 nové vydání

Metoda simulace zrychleného opotřebení a koroze pro detekci uvolněného niklu z předmětů potažených ochranným povlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10210-3 (425952) - březen 2021

Duté profily tvářené za tepla - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10219-3 (425953) - březen 2021

Svařované duté profily z konstrukčních ocelí tvářené za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6931-1 (426481) - březen 2021

Korozivzdorné oceli na pružiny - Část 1: Drát

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 23251 (450051) - březen 2021 nové vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15761 (451610) - březen 2021 nové vydání

Ocelová šoupátka, kulové a zpětné ventily velikosti DN 100 a menší, pro naftový a plynárenský průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 2120 (492120) - březen 2021 nové vydání

Dřevěné podlahy - Požadavky na montáž a posuzování

230 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN P CEN/TS 17497 (500413) - březen 2021

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení bisfenolu A v extraktu z papíru a lepenky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 12042 +A1 (512515) - březen 2021 nové vydání

Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 11136/změna A1 (560697) - březen 2021

Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro provádění hédonických spotřebitelských testů v kontrolovaném prostředí

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 660 (588756) - březen 2021 nové vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 8031 (635229) - březen 2021 nové vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení elektrického odporu a vodivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 10352 (642032) - březen 2021 nové vydání

Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy - Stanovení plošné hmotnosti a plošné hmotnosti vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24022-1 (642610) - březen 2021

Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19063-2 (642611) - březen 2021

Plasty - Houževnatý polystyren (PS-I) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16486-1 (646409) - březen 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13971 (654844) - březen 2021 nové vydání

Uhličitanové a křemičitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Potenciometrická titrace kyselinou chlorovodíkovou

230 Kč

TNI CEN/TR 17499 (657083) - březen 2021

Asfalty a asfaltová pojiva - Příklady označení CE a prohlášení o vlastnostech (DoP)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17408 (668641) - březen 2021

Stanovení tekutosti a chování viskoelastických lepidel při aplikaci pomocí oscilační reometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 21683 (671419) - březen 2021

Pigmenty a plniva - Stanovení experimentálně simulovaného uvolňování nanoobjektů z nátěrových hmot a pigmentovaných plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4629-3 (673041) - březen 2021

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 3: Rychlá zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 15998 (701023) - březen 2021

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22476-9 (721004) - březen 2021

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 9: Vrtulková zkouška in situ (FVT a FVT-F)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1097-2 (721194) - březen 2021 nové vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení

440 Kč

ČSN EN 1097-8 (721194) - březen 2021 nové vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12504-1 (731303) - březen 2021 nové vydání

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku

190 Kč

ČSN EN 16475-6 (734245) - březen 2021 nové vydání

Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 16475-7 +A1 (734245) - březen 2021

Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6132 (736132) - březen 2021 nové vydání

Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze

190 Kč

ČSN EN 12697-11 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 11: Stanovení afinity mezi kamenivem a pojivem

340 Kč

ČSN EN 12697-14 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 14: Obsah vody

190 Kč

ČSN EN 12697-20 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na Marshallových zkušebních tělesech

230 Kč

ČSN EN 12697-22 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 22: Zkouška pojíždění kolem

340 Kč

ČSN EN 12697-28 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti

190 Kč

ČSN EN 12697-3 +A1 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení

190 Kč

ČSN EN 12697-34 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 34: Marshallova zkouška

230 Kč

ČSN EN 12697-40 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 40: Propustnost in situ

230 Kč

ČSN EN 12697-46 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomoci jednoosé zkoušky tahem

340 Kč

ČSN EN 12697-6 (736160) - březen 2021 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa

230 Kč

ČSN 73 7031 (737031) - březen 2021

Požadavky na dopravní kužely

125 Kč

ČSN EN 13422 (737031) - březen 2021 nové vydání

Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 2411 (752411) - březen 2021 nové vydání

Zdroje požární vody

230 Kč

ČSN EN ISO 13161 (757638) - březen 2021 nové vydání

Kvalita vod - Polonium 210 - Zkušební metoda spektrometrií záření alfa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

76 Služby

ČSN EN 17371-3 (763604) - březen 2021

Poskytování služeb - Část 3: Management hodnocení výkonnosti - Návod k mechanismu hodnocení výkonnosti v rámci smluv o poskytování služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 13365-1 (793874) - březen 2021

Usně - Chemické stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií - Část 1: Metoda extrakce acetonitrilem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13365-2 (793874) - březen 2021

Usně - Chemické stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií - Část 2: Metoda extrakce umělým potem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17234-1 (793887) - březen 2021 nové vydání

Usně - Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních - Část 1: Stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 22744-2 (800299) - březen 2021

Textilie a textilní výrobky - Stanovení organocíničitých sloučenin - Část 2: Přímá metoda kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22751 (804643) - březen 2021

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanická zkouška - Stanovení ohybové síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3303-1 (804644) - březen 2021

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v protržení - Část 1: Metoda s ocelovou kuličkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3303-2 (804644) - březen 2021

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v protržení - Část 2: Hydraulická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 266 (806001) - březen 2021 nové vydání

Tapety v rolích - Specifikace pro textilní tapety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 12402-2 (832865) - březen 2021 nové vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12402-3 (832865) - březen 2021 nové vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 3: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 150 - Požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12402-4 (832865) - březen 2021 nové vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 4: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 100 - Požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12402-5 (832865) - březen 2021 nové vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 5: Plovací pomůcky (úroveň 50) - Požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12402-6 (832865) - březen 2021 nové vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 6: Záchranné vesty a plovací pomůcky pro zvláštní účely - Požadavky na bezpečnost a doplňkové metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12402-8 (832865) - březen 2021 nové vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12402-9 (832865) - březen 2021 nové vydání

Osobní vztlakové prostředky - Část 9: Hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 25065 (833580) - březen 2021

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost - Specifikace uživatelských požadavků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17405 (834739) - březen 2021

Stacionární zdroje emisí - Stanovení objemové koncentrace oxidu uhličitého - Referenční metoda: Infračervená spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17359 (835519) - březen 2021

Stacionární zdroje emisí - Bioaerosoly a biologické látky - Odběr vzorků bioaerosolů a separace v kapalinách - Metoda měření impaktorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21404 (838227) - březen 2021 nové vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení tavitelnosti popela

230 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 1789 (842110) - březen 2021 nové vydání

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 7376 (852120) - březen 2021 nové vydání

Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 81060-2 ed. 2/změna A1 (852701) - březen 2021

Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s intermitentním automatizovaným měřením

125 Kč

ČSN EN ISO 3630-5 (856021) - březen 2021 nové vydání

Stomatologie - Stomatologické nástroje pro kořenové kanálky - Část 5: Tvarové a čisticí nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16202-1 (856089) - březen 2021

Stomatologie - Názvosloví orálních anomálií - Část 1: Kódování pro reprezentaci orálních anomálií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16202-2 (856089) - březen 2021

Stomatologie - Názvosloví orálních anomálií - Část 2: Vývojové anomálie zubu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20127 (856095) - březen 2021 nové vydání

Stomatologie - Fyzikální vlastnosti elektrických zubních kartáčků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10271 (856307) - březen 2021 nové vydání

Stomatologie - Metody korozních zkoušek kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (875101) - březen 2021

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-4-1 V2.1.1 (878801) - březen 2021

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro využívané nekooperativní čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 1: Obecné požadavky na nekooperativní čidlo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-4-2 V2.1.1 (878801) - březen 2021

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro využívané nekooperativní čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 2: Specifické požadavky na využívané čidlo radaru pozemního pohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 14960-3 (940530) - březen 2021

Nafukovací hrací zařízení - Část 3: Další požadavky a metody zkoušení pro nafukovací atrakce pro děti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1273 ed. 2 (943452) - březen 2021

Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1273/změna Z1 (943452) - březen 2021

Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 31. červenci 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13834 (944304) - březen 2021 nové vydání

Varné nádobí - Nádobí vhodné pro použití v domácích troubách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 3166-1 (971002) - březen 2021 nové vydání

Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 16931-1 +A1/Oprava 1 (979901) - březen 2021

Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury

20 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 11073-10101 (980014) - březen 2021 nové vydání

Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 10101: Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Nomenklatura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

7 900 Kč