ČSN EN 12504-1 (731303) Nové vydání

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku

ČSN EN 12504-1 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 12504-1 (73 1303)

Tento dokument uvádí metodu pro odběr vývrtů ze ztvrdlého betonu, jejich vyšetření, úpravu pro zkoušení a stanovení pevnosti v tlaku.
Tento dokument neuvádí návod pro rozhodnutí k vyjímání vývrtů ze ztvrdlého betonu, ani pro místa odběru.
Tento dokument neuvádí postupy pro hodnocení výsledků pevností vývrtů.
Pro vyhodnocení pevnosti v tlaku betonu v konstrukci a v prefabrikovaných betonových dílcích je možné použít EN 13791.

Označení ČSN EN 12504-1 (731303)
Katalogové číslo 511954
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 2021
Datum účinnosti 1. 4. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135119547
Tato norma nahradila ČSN EN 12504-1 (731303) z září 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12504-2 (731303)
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem

ČSN EN 12504-3 (731303)
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 3: Stanovení síly na vytržení

ČSN EN 12504-4 (731303)
Zkoušení betonu - Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu