ČSN (normy i změny) z června 2011

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 62508 (010681) - červen 2011

Návod pro lidská hlediska spolehlivosti

440 Kč

ČSN EN ISO 3746 (011606) - červen 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou

550 Kč

ČSN EN ISO 3747 (011612) - červen 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické/provozní metody pro použití in situ v dozvukovém prostředí

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-3 (012003) - červen 2011

Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI ISO/TR 11360 (012010) - červen 2011

Nanotechnologie - Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů

440 Kč

ČSN EN ISO 10808 (012013) - červen 2011

Nanotechnologie - Charakteristika nanočástic v inhalačních komorách na zkoušku toxicity po inhalaci

230 Kč

ČSN EN ISO 10801 (012014) - červen 2011

Nanotechnologie - Generování nanočástic kovů pro zkoušení inhalační toxicity pomocí odpařovací/kondenzační metody

340 Kč

TNI 01 4109-1 (014109) - červen 2011

Nejistota měření - Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření (Pokyn ISO/IEC 98-1)

350 Kč

TNI 01 4109-3 (014109) - červen 2011

Nejistoty měření - Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)

1 270 Kč

TNI 01 4109-3.1 (014109) - červen 2011

Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM 1995) Doplněk 1: Šíření rozdělení užitím metod Monte Carlo (Pokyn ISO/IEC 98-3/Doplněk 1)

945 Kč

TNI 01 4109-4 (014109) - červen 2011

Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody

Norma byla zrušena k 1. lednu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14127 (015021) - červen 2011

Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem

Norma byla zrušena k 1. únoru 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 225 (021001) - červen 2011

Spojovací součásti - Šrouby a matice - Značky a popis rozměrů

440 Kč

ČSN EN ISO 12474 (021133) - červen 2011

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s jemným metrickým závitem

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 3613 (038631) - červen 2011

Kovové a jiné anorganické povlaky - Chromátové konverzní povlaky na zinku, kadmiu, slitinách hliník-zinek a slitinách zinek-hliník - Metody zkoušení

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 17640 (051171) - červen 2011

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení

Norma byla zrušena k 1. červenci 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11666 (051172) - červen 2011

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Stupně přípustnosti

Norma byla zrušena k 1. září 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60974-11 ed. 2/změna Z1 (052205) - červen 2011

Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60974-11 ed. 3 (052205) - červen 2011

Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. květnu 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 14336 (060812) - červen 2011 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav

350 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 3661 (111769) - červen 2011

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem - Rozměry základových desek a montážní rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 2858 (113050) - červen 2011

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem (předepsaný tlak 16 bar) - Označování, jmenovitý výkonový bod a rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-2/změna A1 (130020) - červen 2011

Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13480-2/změna A2 (130020) - červen 2011

Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1591-1 +A1/Oprava 1 (131551) - červen 2011

Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočtová metoda

Změna byla zrušena k 1. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

14 Chladicí technika

ČSN EN 13313 (140120) - červen 2011 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Odborná způsobilost osob

340 Kč

ČSN EN 378-1 +A1 (140647) - červen 2011

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

Norma byla zrušena k 1. lednu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62541-3 (184004) - červen 2011

Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 29. dubnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 12405-1 +A2 (257865) - červen 2011

Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1175-1 +A1 (268830) - červen 2011

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.22t

Norma byla zrušena k 31. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1175-2 +A1 (268830) - červen 2011

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.22t

Norma byla zrušena k 31. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1175-3 +A1 (268830) - červen 2011

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 3: Zvláštní požadavky na systémy přenosu elektrické energie motovozíků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.22t

Norma byla zrušena k 31. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 4309 (270056) - červen 2011

Jeřáby - Ocelová lana - Péče a údržba, inspekce a vyřazování

Norma byla zrušena k 1. květnu 2023.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15430-1 +A1 (278326) - červen 2011

Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Sběr a přenos dat - Část 1: Sběr dat o vozidle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15518-1 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 1: Celkové definice a součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15518-2 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 2: Silniční meteorologie - Doporučená pozorování a předpověď

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15518-3 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 3: Požadavky na měřicí hodnoty stacionárních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15566 +A1 (280119) - červen 2011

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka

Norma byla zrušena k 1. květnu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15020 +A1 (280120) - červen 2011

Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na vlastnosti, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15551 +A1 (280127) - červen 2011

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15227 +A1 (280321) - červen 2011

Železniční aplikace - Požadavky na odolnost skříní železničních vozidel proti nárazu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15302 +A1 (280355) - červen 2011

Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity

Norma byla zrušena k 1. květnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14813-1 +A1 (281521) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí

340 Kč

ČSN EN 14813-2 +A1 (281521) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky

340 Kč

ČSN EN 14067-5 +A1 (281901) - červen 2011

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15734-1 (284060) - červen 2011

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 1: Požadavky a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15734-2 (284060) - červen 2011

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.13t

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN EN 12195-1 (300080) - červen 2011 aktuální vydání

Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

460 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60027-7 (330100) - červen 2011

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie

550 Kč

ČSN EN 60079-25 ed. 2 (332320) - červen 2011

Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.14t, Z1 4.23t

Norma bude zrušena k 9. září 2025 (přejít na náhradu).

642 Kč

ČSN EN 60079-25/změna Z1 (332320) - červen 2011

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 25: Jiskrově bezpečné systémy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-20 ed. 2 (333432) - červen 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 25. březnu 2025 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN 61000-4-20/změna Z1 (333432) - červen 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM)

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50498 (333451) - červen 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Elektronická zařízení pro dodatečnou montáž ve vozidlech - Norma skupiny výrobků

190 Kč

ČSN EN 55016-1-1 ed. 3/změna A1 (334210) - červen 2011

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 26. červnu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-2-3 ed. 3/změna A1 (334210) - červen 2011

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-5-3/změna Z1 (334591) - červen 2011

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

Změna byla zrušena k 17. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61850-7-2 ed. 2 (334850) - červen 2011

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-2: Základní informační a komunikační struktura - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI)

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61850-7-2/změna Z1 (334850) - červen 2011

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-2: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI)

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60695-1-1/změna Z2 (345615) - červen 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-1: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Všeobecné směrnice

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60695-1-11 (345615) - červen 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.16t

Norma byla zrušena k 12. listopadu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61788-8 ed. 2 (345685) - červen 2011 aktuální vydání

Supravodivost - Část 8: Měření ztrát střídavého proudu - Měření celkových ztrát střídavého proudu supravodivých drátů kruhového průřezu v transverzálním střídavém magnetickém poli při teplotě kapalného helia metodou snímacích cívek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-8/změna Z1 (345685) - červen 2011

Supravodivost - Část 8: Měření ztrát střídavého proudu - Měření celkových ztrát střídavého proudu kompozitních supravodivých drátů Cu/Nb-Ti v transverzálním střídavém magnetickém poli metodou snímacích cívek

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61099 ed. 2 (346732) - červen 2011 aktuální vydání

Izolační kapaliny - Specifikace nepoužitých syntetických organických esterů pro elektrotechnické účely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61099/změna Z1 (346732) - červen 2011

Technické podmínky pro nové syntetické organické estery pro elektrotechnické účely

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-57 (347307) - červen 2011

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 57: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyamid-imidem, třída 220

190 Kč

ČSN EN 60317-58 (347307) - červen 2011

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 58: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyamid-imidem, třída 220

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61558-2-23 ed. 2 (351330) - červen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště

340 Kč

ČSN EN 61558-2-23/změna Z1 (351330) - červen 2011

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-23: Zvláštní požadavky pro transformátory pro staveniště

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62041 ed. 2 (351331) - červen 2011

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Požadavky na EMC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 11. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62041/změna Z1 (351331) - červen 2011

Výkonové transformátory, napájecí zdroje, tlumivky a podobné výrobky - Požadavky na EMC

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60444-11 (358490) - červen 2011

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 11: Normalizovaná metoda určení rezonančního kmitočtu s impedanční zátěží fL a efektivní zatěžovací kapacity CLeff použitím techniky automatického obvodového analyzátoru a opravy chyb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60191-6-20 (358791) - červen 2011

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-20: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Měřicí metody pro rozměry pouzder SOJ

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60191-6-21 (358791) - červen 2011

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-21: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Měřicí metody pro rozměry pouzder SOP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61967-6/Oprava 1 (358798) - červen 2011

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 6: Měření emisí šířených vedením - Metoda s magnetickou sondou

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61300-2-47 ed. 2/změna Z1 (359251) - červen 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-47 ed. 3 (359251) - červen 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.11t, Z1 1.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 23. červnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-9 ed. 2 (359251) - červen 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-9: Zkoušky - Údery

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 10. únoru 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-9/změna Z1 (359251) - červen 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-9: Zkoušky - Údery

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z33 (360340) - červen 2011

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

590 Kč

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z34 (360340) - červen 2011

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

350 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z32 (360340) - červen 2011

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

550 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z33 (360340) - červen 2011

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z33 (360340) - červen 2011

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

990 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z34 (360340) - červen 2011

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč

ČSN EN 61347-2-12/změna A1 (360510) - červen 2011

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky výbojek (kromě zářivek)

125 Kč

ČSN EN 60335-2-9 ed. 2/změna A13 (361045) - červen 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření

190 Kč

ČSN EN 60745-2-5 ed. 2/změna Z1 (361550) - červen 2011

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-1 ed. 3/změna A11 (361551) - červen 2011

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč

ČSN EN 60745-2-5 ed. 3 (361551) - červen 2011

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.15t

Norma byla zrušena k 5. květnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-33 ed. 2/změna Z1 (364800) - červen 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na bezpečnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-33 ed. 3 (364801) - červen 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.12t, A1 12.15t, A2 4.16t, A12 10.17t, Oprava 2 10.18t, Oprava 1 10.18t

1 490 Kč

ČSN EN 60728-11 ed. 2 (367211) - červen 2011

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.17t

Norma byla zrušena k 26. květnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60728-11/změna Z1 (367211) - červen 2011

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60728-13/Oprava 1 (367211) - červen 2011

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13: Optické systémy pro přenos rozhlasových signálů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60825-2 ed. 2/změna A2 (367750) - červen 2011

Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

190 Kč

ČSN EN 50383 ed. 2 (367906) - červen 2011

Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka základnovým stanicím a pevným koncovým stanicím pro bezdrátové telekomunikační systémy (110 MHz až 40 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.14t, Z1 3.18t

Norma byla zrušena k 27. září 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50383/změna Z1 (367906) - červen 2011

Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka základnovým stanicím a pevným koncovým stanicím pro bezdrátové telekomunikační systémy (110 MHz až 40 GHz)

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN 42 0139 (420139) - červen 2011 aktuální vydání

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.16t

382 Kč

ČSN EN ISO 3927 (420890) - červen 2011

Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení lisovatelnosti při jednoosém tlaku

Norma byla zrušena k 1. květnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 15774 (515041) - červen 2011

Potravinářské stroje - Stroje pro zpracování čerstvých a plněných těstovin (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette a gnocchi) - Bezpečnostní a hygienické požadavky

590 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 23529 (621401) - červen 2011

Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální metody zkoušení

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 7619-1 (621432) - červen 2011

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti vtlačováním - Část 1: Stanovení tvrdoměrem (tvrdost Shore)

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 7619-2 (621432) - červen 2011

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti vtlačováním - Část 2: Metoda měření kapesním tvrdoměrem IRHD

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 3987 (656060) - červen 2011

Ropné výrobky - Stanovení sulfátového popela v mazacích olejích a přísadách

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15293 (656512) - červen 2011

Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.13t

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 12758 (701017) - červen 2011

Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15998 (701023) - červen 2011

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 8394-1 (722337) - červen 2011

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 1: Stanovení vytlačovatelnosti jednosložkových tmelů

190 Kč

ČSN EN ISO 8394-2 (722337) - červen 2011

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 2: Stanovení vytlačovatelnosti standardním přístrojem

Norma byla zrušena k 1. červnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN/TR 16098 (728008) - červen 2011

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Koncepce horizontálních postupů zkoušení pro splnění požadavků CPD

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1990 NA ed. A (730002) - červen 2011

National Annex - Eurocode: Basis of structural design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1991-1-1 NA ed. A (730035) - červen 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A (730035) - červen 2011

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1991-1-5 NA ed. A (730035) - červen 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1991-1-5/Oprava 2 (730035) - červen 2011

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

20 Kč

ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A (730035) - červen 2011

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1991-4 ed. 2 (730035) - červen 2011

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1991-4/změna Z5 (730035) - červen 2011

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

32 Kč

ČSN EN 12975-1 +A1 (730301) - červen 2011

Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 23993 (730328) - červen 2011 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti

350 Kč

ČSN 73 0831 (730831) - červen 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 10.20t

Doporučujeme zakoupit konsolidované znění, které obsahuje tuto normu se zapracovanými změnami Z1 2.13 až Z3 10.20.

539 Kč

ČSN EN 15080-12 (730869) - červen 2011

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 12: Nosné zděné stěny

230 Kč

ČSN EN 1992-1-1/Oprava 2 (731201) - červen 2011

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

72 Kč

ČSN EN 1993-1-10/Oprava 2 (731401) - červen 2011

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

20 Kč

ČSN EN 1052-3/změna Z1 (732320) - červen 2011

Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku

32 Kč

ČSN 73 2603 (732603) - červen 2011 aktuální vydání

Ocelové mostní konstrukce - Doplňujicí specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky

350 Kč

ČSN EN 1991-2 NA ed. A (736203) - červen 2011

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6244/Oprava 1 (736244) - červen 2011

Přechody mostů pozemních komunikací

20 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 15844-1 (760325) - červen 2011

Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 1: Struktura, zpráva a binární označení ID

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-2 (760325) - červen 2011

Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 2: Specifikace kódování BNB-78

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-3 (760325) - červen 2011

Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 3: Specifikace kódování BNB-62

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-4 (760325) - červen 2011

Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 4: Specifikace stavového kódování pro velké obálky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-5 (760325) - červen 2011

Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 5: Specifikace 4stavového kódování pro malá psaní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15121-1 (760502) - červen 2011

Poštovní služby - Hybridní pošta - Část 1: Specifikace rozhraní zabezpečených elektronických poštovních služeb (SePS) - Pojmy, schémata a operace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN P CEN/TS 15121-2 (760502) - červen 2011

Poštovní služby - Hybridní pošta - Část 2: Specifikace rozhraní zabezpečených elektronických poštovních služeb (SePS) - Služba ECPM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 12952-2 (807615) - červen 2011

Textilie - Hodnocení zápalnosti lůžkovin - Část 2: Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 20349 (832525) - červen 2011

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti tepelným rizikům a stříkancům roztaveného kovu vyskytujícím se ve slévárnách a při svařování - Požadavky a metoda zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t

Norma byla zrušena k 30. září 2019 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12402-7/změna A1 (832865) - červen 2011

Osobní vztlakové prostředky - Část 7: Materiály a součásti - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. květnu 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12100 (833001) - červen 2011

Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.20t, Oprava 2 11.21t

810 Kč

ČSN EN ISO 4414 (833370) - červen 2011

Pneumatika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti

350 Kč

ČSN EN ISO 4413 (833371) - červen 2011

Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti

440 Kč

ČSN EN ISO 11771 (835040) - červen 2011

Kvalita ovzduší - Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů - Obecný přístup

340 Kč

ČSN ISO 10381-6 (836151) - červen 2011

Kvalita půdy - Odběr vzorků - Část 6: Pokyny pro odběr, manipulaci a uchovávání půdních vzorků za aerobních podmínek pro studium mikrobiálních procesů, biomasy a diverzity v laboratoři

Norma byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 11464 (836160) - červen 2011 aktuální vydání

Kvalita půdy - Úprava vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14405 (838006) - červen 2011

Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru (za specifikovaných podmínek)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14588 (838200) - červen 2011

Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis

Norma byla zrušena k 1. březnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15105 (838217) - červen 2011

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15289 (838226) - červen 2011

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 28399 (856056) - červen 2011

Stomatologie - Prostředky pro zevní bělení zubů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN EN 50529-1 (872011) - červen 2011

Norma EMC pro sítě - Část 1: Telekomunikační sítě po vedení využívající telefonní vedení

190 Kč

ČSN EN 50529-2 (872011) - červen 2011

Norma EMC pro sítě - Část 2: Telekomunikační sítě po vedení využívající koaxiální kabely

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 (872659) - červen 2011

Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 4: Harmonizovaná EN pro opakovače GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 502 V9.2.1 (872781) - červen 2011

Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ETSI EN 302 500-1 V2.1.1 (875136) - červen 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 9 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 (875136) - červen 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 9 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 (875149) - červen 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0015 (910015) - červen 2011

Čalouněný nábytek - Základní ustanovení

Norma byla zrušena k 1. lednu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

98 Zdravotnická informatika

TNI CEN/TR 15212 (980021) - červen 2011

Zdravotnická informatika - Slovník - Postup údržby webových databází pojmů a termínů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč
foo