ČSN EN ISO 11771 (835040)

Kvalita ovzduší - Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů - Obecný přístup

ČSN EN ISO 11771 Kvalita ovzduší - Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů - Obecný přístup
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje postup měření nutný k určení hmotnostního toku látek emitovaných ze stacionárního zdroje. Norma dále uvádí postupy měření nutné k určení emisních faktorů a obecně použitelnou metodu stanovení a hlášení časově průměrovaných hmotnostních toků emisí určených zařízení nebo skupin zařízení (nebo společných typů zdrojů) za použití údajů získaných při měření emisí a po určení:
- hmotnostních toků určených souběžným měřením hmotnostní koncentrace a průtoku za použití normovaných manuálních nebo automatizovaných metod a rovněž po odhadu nejistoty těchto měření;
- časově průměrovaných hmotnostních toků za použití časových řad hodnot hmotnostních toků, charakteristik jejich nejistoty a rovněž po určení rozšířené nejistoty tohoto průměru;
- časově průměrovaných emisních faktorů pro jednotlivá zařízení nebo pro skupiny zařízení a charakteristik přidružené nejistoty;
- systému managementu kvality napomáhajícímu procesu prokazování kvality inventury emisí a jejímu ověřování.
Tato norma je vhodná pro určení emisních faktorů stacionárních zdrojů zahrnujících emise z průmyslových procesů v případech, kdy nelze uskutečnit výpočet založený na spotřebě paliva nebo surovin, skleníkových plynů a znečišťujících látek včetně jemných aerosolových částic. Tato norma není určena pro posuzování systému kontinuálního měření s ohledem na předpisy pro kontrolu emisí.
Obsáhlá přílohová část uvádí přehled minimálních požadavků uvedených v plánu měření a příklady určení nejistoty a zpracování údajů. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.

Označení ČSN EN ISO 11771 (835040)
Katalogové číslo 88365
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2011
Datum účinnosti 1. 7. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963883656
Dostupnost skladem (tisk na počkání)