ČSN (normy i změny) z října 2001

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 6926/změna Z1 (011616) - říjen 2001

Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 2922 (011665) - říjen 2001

Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

295 Kč

ČSN CR 13935 (015036) - říjen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Generický model struktury dat v nedestruktivním zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

07 Kotle

ČSN EN 850/změna A1 (078607) - říjen 2001

Lahve na přepravu plynů - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky pro medicinální účely

125 Kč

ČSN EN 962/změna A2 (078608) - říjen 2001

Lahve na přepravu plynů - Ochranné kloboučky ventilů pro lahve na technické a medicinální plyny - Provedení, konstrukce a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 10241 (132230) - říjen 2001 aktuální vydání

Ocelové potrubní tvarovky se závity

350 Kč

ČSN EN 60534-6-2 (134510) - říjen 2001

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 6-2: Montážní dílce pro připojování polohovacích regulátorů k regulačním armaturám - Polohovací regulátory připojované k otočným pohonům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 50325-3 (183060) - říjen 2001

Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 3: Inteligentní distribuovaný systém (SDS)

550 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 837-1/Oprava 1 (257012) - říjen 2001

Měřidla tlaku - Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí - Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení

20 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 10087/změna A1 (321020) - říjen 2001

Malá plavidla - Identifikace lodního trupu - Kódový systém

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10592/změna A1 (323251) - říjen 2001

Malá plavidla - Hydraulická kormidelní zařízení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8665/změna A1 (324010) - říjen 2001

Malá plavidla - Lodní pohonná zařízení a soustavy - Měření výkonu a jeho záznam

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11547/změna A1 (324150) - říjen 2001

Malá plavidla - Ochrana startu zatíženého motoru

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 28848/změna A1 (324230) - říjen 2001

Malá plavidla. Dálkově ovládaná kormidelní zařízení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 29775/změna A1 (324231) - říjen 2001

Malá plavidla - Systém dálkového ovládání pro samostatné přívěsné motory s výkonem od 15 kW do 40 kW

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 28849/změna A1 (325140) - říjen 2001

Malá plavidla. Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7840/změna A1 (325211) - říjen 2001

Malá plavidla. Palivové hadice ohnivzdorné

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8469/změna A1 (325212) - říjen 2001

Malá plavidla. Palivové hadice neodolné ohni

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 28846/změna A1 (326030) - říjen 2001

Malá plavidla. Elektrická zařízení. Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů (ISO 8846:1990)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9097/změna A1 (326050) - říjen 2001

Malá plavidla. Elektrické ventilátory

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 2710/změna Z7 (342710) - říjen 2001

Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 54-7 (342710) - říjen 2001

Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.03t, A2 12.06t, Z1 11.18t

Norma bude zrušena k 31. srpnu 2022 (zobrazit náhrady).

787 Kč

ČSN IEC 590 (346755) - říjen 2001

Stanovení obsahu aromatických uhlovodíků v nových minerálních izolačních olejích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 986/změna A1 (347026) - říjen 2001

Pokyn pro teplotní meze při zkratu elektrických kabelů se jmenovitým napětím od 1,8/3 (3,6) kV do 18/30 (36) kV

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 724/změna A1 (347027) - říjen 2001

Pokyn pro teplotní meze při zkratu elektrických kabelů se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60331-11 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C

230 Kč

ČSN IEC 60331-21 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 21: Postupy a požadavky - Kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně

190 Kč

ČSN IEC 60331-23 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 23: Postupy a požadavky - Elektrické kabely pro přenos dat

190 Kč

ČSN IEC 60331-25 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 25: Postupy a požadavky - Kabely s optickými vlákny

125 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60926/změna Z1 (360296) - říjen 2001

Příslušenství pro zdroje světla - Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) - Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-1 (360510) - říjen 2001

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.03t, A1 10.06t, Oprava 2 10.07t, A2 6.14t

585 Kč

ČSN EN 60598-2-3/změna Z1 (360600) - říjen 2001

Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení cest a ulic

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-59/změna Z2 (361040) - říjen 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-65/změna Z1 (361040) - říjen 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-66/změna Z1 (361040) - říjen 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-8/změna Z1 (361040) - říjen 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro elektrické holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50242/změna A2 (361060) - říjen 2001

Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Zkušební metody pro měření funkční schopnosti

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-1 ed. 2 (361960) - říjen 2001

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.02t, A12 4.04t, A1 4.05t, A13 7.05t, A14 10.05t, A16 9.07t, Oprava 1 12.07t, A2 6.09t, Oprava 2 5.12t, Z1 11.12t

3 102 Kč

ČSN EN 60730-1/změna Z1 (361960) - říjen 2001

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

32 Kč

ČSN EN 60086-1/změna Z1 (364110) - říjen 2001

Primární baterie - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-34/změna Z1 (364800) - říjen 2001

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost přímých monitorů krevního tlaku

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 5601-1/změna Z1 (365601) - říjen 2001

Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu

32 Kč

ČSN ISO/IEC 8882-2 (369230) - říjen 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Zkoušení shody DTE X.25 - Část 2: Sestava testů shody spojové vrstvy

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8882-3 (369230) - říjen 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Zkoušení shody DTE X.25 - Část 3: Sestava testů shody paketové vrstvy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 13642 (369264) - říjen 2001

Informační technologie - Prvky informací managementu vztahující se k fyzické vrstvě OSI

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0139/změna Z5 (420139) - říjen 2001

Tyče pro výztuž do betonu. Technické dodací předpisy

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 844-12 (490016) - říjen 2001

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 12: Dodatečné termíny a rejstřík

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

440 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 13085 (503301) - říjen 2001

Tapety - Specifikace pro korkové tapety v rolích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 3582 (645464) - říjen 2001

Měkké lehčené polymerní materiály - Laboratorní hodnocení charakteristik hořlavosti malých zkušebních těles v horizontální poloze vystavených malému plameni

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.08t

355 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13535 (654803) - říjen 2001

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1896 (668565) - říjen 2001

Lepidla na papír a lepenku, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení pevnosti v tahu a protažení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12961 (668657) - říjen 2001

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Stanovení optimálních aktivačních teplot a maximální doby aktivace rozpouštědlových a dispersních lepidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13270 (681165) - říjen 2001

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu aktivní látky v alkyldimethylbetainech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13267 (681183) - říjen 2001

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13273 (681184) - říjen 2001

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu neionogenních látek v anionických povrchově aktivních látkách pomocí vysokofrekvenční kapalinové chromatografie (HPLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13268 (681185) - říjen 2001

Povrchově aktivní látky - Stanovení ethylenoxidových a propylenoxidových skupin v ethylenoxidových a propylenoxidových sloučeninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1367-3 (721195) - říjen 2001

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.04t

210 Kč

ČSN EN 1107-2 (727631) - říjen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení rozměrové stálosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

125 Kč

ČSN EN 1848-2 (727640) - říjen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení délky, šířky a přímosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

125 Kč

ČSN EN 1850-2 (727642) - říjen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení zjevných vad - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

125 Kč

ČSN EN 1296 (727648) - říjen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6100/změna Z2 (736100) - říjen 2001

Názvosloví silničních komunikací

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ENV 13563 (737044) - říjen 2001

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Detektory vozidel

440 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 9377-2 (757507) - říjen 2001

Jakost vod - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek - Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.07t

405 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13087-8 (832142) - říjen 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 8: Elektrické vlastnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

255 Kč

ČSN EN 795/změna A1 (832628) - říjen 2001

Ochrana proti pádům z výšky - Kotvicí zařízení - Požadavky a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9241-4/Oprava 1 (833582) - říjen 2001

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 4: Požadavky na klávesnice

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 707 V7.3.1 (872773) - říjen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) adaptivních vícerychlostních (AMR) hovorových kanálů (GSM 06.93 verze 7.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 836-4 (874601) - říjen 2001 aktuální vydání

Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS)

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 220-3 V1.1.1 (875015) - říjen 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 328-1 V1.2.2 (875021) - říjen 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Část 1: Technické vlastnosti a podmínky zkoušek

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 433-1 V1.1.2 (875033) - říjen 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 454-1 V1.1.2 (875036) - říjen 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmová zvuková pojítka - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-2 V2.3.2 (875042) - říjen 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 394-1 V2.3.1 (875047) - říjen 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 494-1 V1.3.1 (875053) - říjen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 1: Souhrn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 494-2 V1.3.1 (875053) - říjen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 2: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 494-3 V1.3.1 (875053) - říjen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 3: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.1.2 (875097) - říjen 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Analogová bezšňůrová širokopásmová zvuková zařízení s vestavěnou anténou pracující v kmitočtovém rozsahu 863 MHz až 865 MHz doporučeném CEPT - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 783-1 V1.1.1 (875102) - říjen 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 783-2 V1.1.1 (875102) - říjen 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 796 V1.1.1 (875103) - říjen 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na bezšňůrová telefonní zařízení CT1 a CT1+

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 797 V1.1.1 (875104) - říjen 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na bezšňůrová telefonní zařízení CT2

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 765-1 V1.3.1 (875514) - říjen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil přístupu (RAP) v místním rádiovém okruhu (RLL) - Část 1: Základní telefonní služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 444 V1.1.1 (876037) - říjen 2001 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 324-3 V3.1.1 (877045) - říjen 2001

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana AN)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 324-4 V3.1.1 (877045) - říjen 2001

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové vrstvy (strana AN)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 324-5 V3.1.1 (877045) - říjen 2001

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana LE)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 324-6 V3.1.1 (877045) - říjen 2001

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové vrstvy (strana LE)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 347-3 V3.1.1 (877050) - říjen 2001

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana AN)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 347-4 V3.1.1 (877050) - říjen 2001

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové vrstvy (strana AN)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 347-5 V3.1.1 (877050) - říjen 2001

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana LE)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 347-6 V3.1.1 (877050) - říjen 2001

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové vrstvy (strana LE)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 485 V1.3.1 (877091) - říjen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Definice, použití a umístění v digitálním účastnickém signalizačním systému číslo jedna (DSS1) a uživatelské části signalizačního systému číslo 7 (ISUP) (mod ITU-T Q.850:1998)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 639 (878536) - říjen 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) sub-STM1 pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s odstupem kanálů kolem 28 MHz při souhlasné polarizaci a 14 MHz při křížové polarizaci

340 Kč

ČSN ETS 300 638 (878537) - říjen 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální rádioreléové systémy (DRRS) - Zařízení pevných rádiových spojů mezi dvěma body pro přenos digitálních signálů a analogového videosignálu pracující v kmitočtových pásmech 10 GHz a 14 GHz se střídáním polarizace a odstupem kanálů 20 MHz

350 Kč

ČSN EN 301 055 V1.1.1 (878552) - říjen 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Systémy DRRS mezi bodem a více body využívající mnohonásobný přístup s kódovým dělením s přímou posloupností (DS-CDMA), pracující v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 126-3-2 V1.1.1 (878568) - říjen 2001

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-2: Antény mezi bodem a více body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 785 V1.1.1 (878587) - říjen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry paketových datových rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících v kmitočtovém rozsahu 23, 26, 28 nebo 38 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 787 V1.1.1 (878588) - říjen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů Sub-STM-0 pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.