ČSN EN ISO 9377-2 (757507)

Jakost vod - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek - Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem

ČSN EN ISO 9377-2 Jakost vod - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek - Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 405 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 9377 specifikuje metodu stanovení nepolárních extrahovatelných látek ve vodách plynovou chromatografií. Metoda je vhodná pro povrchové vody, odpadní vody a vody z čistíren odpadních vod. Umožňuje stanovení nepolárních extrahovatelných látek v koncentracích nad 0,1 mg/l. Metodu nelze používat ke stanovení koncentrace těkavých složek minerálních olejů. Avšak na základě zastoupení jednotlivých píků na chromatogramu je možné vyvodit určité kvalitativní informace o druhu znečištění těmito oleji.

Označení ČSN EN ISO 9377-2 (757507)
Katalogové číslo 62848
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2001
Datum účinnosti 1. 11. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963628486
Změny a opravy Z1 5.07t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)