ČSN (normy i změny) z března 1992

zobrazit normy po skupinách

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z1 (360340) - březen 1992

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

1 365 Kč

ČSN 36 0410/změna Z1 (360410) - březen 1992

Osvětlení místních komunikací

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 0411/změna Z1 (360411) - březen 1992

Osvětlení silnic a dálnic

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

44 Hornictví

ČSN 44 1304/změna Z2 (441304) - březen 1992

Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení

125 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 3856-3 (673035) - březen 1992

Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu rozpustných kovů. Část 3: Stanovení obsahu barya. Metoda plamenové atomové emisní spektrometrie

125 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 6210/změna Z2 (746210) - březen 1992

Kovová okna. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 74 6550/změna Z2 (746550) - březen 1992

Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 74 6610/změna Z1 (746610) - březen 1992

Kovová vrata. Základní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.