ČSN 34 5791-2-9 (345791) Zrušená norma

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-9: Návod ke zkouškám slunečním zářením

ČSN 34 5791-2-9 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-9: Návod ke zkouškám slunečním zářením
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je překladem IEC 68-2-9. Do normy je doplněno v čl.6.3 doplňující ustanovení, označené "čs. doplněk".Tato norma, bez čs. doplňku, je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. Tato norma je harmonizována s HD 323.2.9 S2. V úvodu obsahuje norma upozornění tohoto znění: "Před použitím zkoušek slunečním zářením je nutno vzít v úvahu zdravotní rizika spojená se zkouškami tohoto typu a je zapotřebí se seznámit s kapitolou 9 této normy a věnovat jejímu obsahu obzvláštní pozornost". Tato norma popisuje způsoby modelování určené ke studiu účinku slunečního záření na zařízení a součástky na zemském povrchu. Hlavními modelovými charakteristikami vnějšího prostředí jsou takové spektrální rozložení energie slunečního záření, jaké se pozoruje na zemském povrchu, a intenzita dodané energie ve spojení s řízenými teplotními podmínkami. Může však být nezbytné uvažovat též vliv kombinovaného působení slunečního záření (včetně záření oblohy) s jinými vnějšími činiteli prostředí, např. teplotou, vlhkostí vzduchu, rychlostí jeho proudění atd. Soubor zařízení používaných pro zkoušky slunečním zářením nutně vyžaduje kvalifikovaný zkušební personál pro práci i údržbu. Cílem toho je nejen zajistit předepsaný postup zkoušky, jejíž postup je podrobně popsán, ale i vzít v úvahu různá zdravotní a bezpečnostní rizika. Jsou to: Ultrafialové záření (kapitola 9.2), ozón a škodlivé výpary (kapitola 9.3), nebezpečí výbuchu výbojky (kapitola 9.4) a úraz elektrickým proudem ( kapitola 9.5). Uvedená rizika jsou popsána a je upozorněno na nutná preventivní technická i organizační opatření. ČSN 34 5791 část 2-9 byla vydána v březnu 1992. Společně s ČSN 34 5791 část 2-5:1992 nahradila ČSN 34 5690 z 5.6.1981 v plném rozsahu.

Označení ČSN 34 5791-2-9 (345791)
Katalogové číslo 23441
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1992
Datum účinnosti 1. 4. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963234410
Změny a opravy Z1 10.00t, Z2 10.11t
Norma byla zrušena k 2. 1. 2014
a nahrazena ČSN EN 60068-2-5 (345791)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 34 5791-2-11 (345791)
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 345791-2-9
  • ČSN 34 57 91-2-9