ČSN (normy i změny) ze září 1988

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3805 (013805) - září 1988

Reprografie. Symboly na mikrografických médiích a technické předlohy

230 Kč

ČSN 01 3874 (013874) - září 1988

Reprografie. Titulek mikrofiší knih a periodických publikací

125 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 1815 (131815) - září 1988

Potrubí. Desková dna přivařovací PN 40 až PN 250

125 Kč

ČSN 13 2305 (132305) - září 1988

Potrubí. Trubková hrdla přivařovací PN 40 až PN 250

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 2104 (222104) - září 1988

Frézy valcové nástrčné z rýchloreznej ocele. Typy a základné rozmery

125 Kč

ČSN 22 2402 (222402) - září 1988

Stopkové frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami. Označování

230 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 1310 (241310) - září 1988

Trojčeľusťové vŕtačkové skľučovadlá bez kľúča

125 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 4221/změna Zb (414221) - září 1988

Ocel 14 221 Mn-Cr

32 Kč

ČSN 41 6220/změna Zb (416220) - září 1988

Ocel 16 220 Ni-Cr

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0349 (420349) - září 1988

Zkoušení kovů. Stanovení teploty nulové houževnatosti konstrukčních ocelí

190 Kč

ČSN 42 0529 (420529) - září 1988

Chemický rozbor technického železa. Stanovení vodíku v oceli

125 Kč

ČSN 42 0540 (420540) - září 1988

Chemický rozbor technického železa. Stanovení kyslíku v oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t

97 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0126 (490126) - září 1988

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania napúčavosti

230 Kč

ČSN 49 0128 (490128) - září 1988

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania zosýchavosti

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0146-1 (560146) - září 1988

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Všeobecná ustanovení

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6239 (656239) - září 1988

Ropné výrobky. Obsah olejového podílu v emulzi

125 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 4940 (694940) - září 1988

Chemická zařízení. Zařízení k výrobě syntetického čpavku z přírodního (zemního) plynu. Měrná spotřeba energie

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2600 (722600) - září 1988

Cihlářské výrobky. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.94, Z2 5.04t, Z3 12.16t

254 Kč