ČSN (normy i změny) z února 1988

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 3109 (023109) - únor 1988

Hnací klínové řemeny klasických průřezů

230 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9030 (119030) - únor 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité tlaky

230 Kč

ČSN 11 9031 (119031) - únor 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité otáčky

65 Kč

ČSN 11 9032 (119032) - únor 1988

Hydrostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité prietoky kvapalín

65 Kč

ČSN 11 9033 (119033) - únor 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité svetlosti

190 Kč

ČSN 11 9034 (119034) - únor 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité objemy

65 Kč

ČSN 11 9035 (119035) - únor 1988

Hydrostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité geometrické objemy

65 Kč

ČSN 11 9036 (119036) - únor 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Pripájacie metrické závity

65 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN 20 0712 (200712) - únor 1988

Obráběcí stroje na kovy. Bezpečnostní požadavky pro hoblovky

125 Kč

ČSN 20 0713 (200713) - únor 1988

Obráběcí stroje na kovy. Bezpečnostní požadavky pro obrážečky

125 Kč

ČSN 20 0724 (200724) - únor 1988

Obráběcí stroje na kovy. Bezpečnostní požadavky pro stroje na ozubení

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 3701/změna Zb (223701) - únor 1988

Nože s reznými doštičkami zo spekaného karbidu. Technické požiadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN 37 5199/změna Zb (375199) - únor 1988

Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a vleček

190 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 6405 (386405) - únor 1988

Plynová zařízení. Zásady provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.99t

475 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 3126 (413126) - únor 1988

Ocel 13 126 manganová

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0469/změna Zb (420469) - únor 1988

Metalografické hodnocení tvářených hutních výrobků

65 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0105-6/změna Za (570105) - únor 1988

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. Stanovení obsahu sacharózy

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 57 0105-8/změna Za (570105) - únor 1988

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. Stanovení titrační kyselosti

Změna byla zrušena k 1. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 57 0105-9/změna Za (570105) - únor 1988

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. Stanovení indexu rozpustnosti

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 5794 (795794) - únor 1988

Sportovní obuv. Bruslařská obuv

125 Kč