ČSN (normy i změny) ze září 1987

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3481 (013481) - září 1987

Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.98t, Z2 10.00t

654 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1034 (021034) - září 1987

Výběhy vnitřního metrického závitu

65 Kč

ČSN 02 1037 (021037) - září 1987

Drážky vnitřního metrického závitu

65 Kč

ČSN 02 1441 (021441) - září 1987

Válcové matice s dírami

65 Kč

ČSN 02 1444 (021444) - září 1987

Válcové matice s drážkou

65 Kč

ČSN 02 1461 (021461) - září 1987

Rýhované matice

65 Kč

ČSN 02 1462 (021462) - září 1987

Rýhované matice nízké

65 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 0040 (050040) - září 1987

Spájkovanie. Spájkovanie kovov. Základné pojmy

440 Kč

ČSN 05 3400 (053400) - září 1987

Zváranie. Tepelné delenie kovov. Rezanie kovov kyslíkom a plazmou. Základné pojmy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.01t

262 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 9120 (109120) - září 1987

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumatické valce so snímateľným upevnením. Pripájacie rozmery

230 Kč

ČSN 10 9600 (109600) - září 1987

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Bloky na úpravu stlačeného vzduchu. Typy, základné parametre a pripájacie rozmery

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 0110 (220110) - září 1987

Nože na kovy. Nože na obrábanie. Základné pojmy

190 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4013 (254013) - září 1987

Závitové kalibry. Technické předpisy

190 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 8927 (268927) - září 1987

Přídavná zařízení pro zdvižné motorové vozíky. Všeobecné technické požadavky

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0334 (420334) - září 1987

Odlitky ze slitin hliníku. Lití a zhotovování zkušebních těles pro stanovení mechanických vlastností

125 Kč

ČSN 42 0345 (420345) - září 1987

Zkoušení kovů. Zkouška smluvní meze pružnosti v tahu

65 Kč

ČSN 42 0509 (420509) - září 1987

Chemický rozbor technického železa. Surové železo a litina. Stanovení volného uhlíku

125 Kč

ČSN 42 6480 (426480) - září 1987

Tažený ocelový drát žíhaný, na pružiny

190 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN 50 3175/změna Za (503175) - září 1987

Lepenky pro elektrotechniku. Všeobecná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0051 (560051) - září 1987

Stanovení niacinu (kyseliny nikotinové)

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 3120/změna Za (703120) - září 1987

Láhev na pivo (tvar Euro)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1320 (731320) - září 1987

Stanovení objemových změn betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

157 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN 94 1820-3 (941820) - září 1987

Lyžařské bezpečnostní vázání pro sjezdové lyžování. Brzda lyže. Požadavky a zkoušení

125 Kč