ČSN ISO 7932 (560092) Zrušená norma

Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu Bacillus cereus. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7932:1993. Mezinárodní norma ISO 7932:1993 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Tato norma ISO 7932:1993 byla schválena CEN jako evropská norma EN ISO 7932:1993 včetně opravy Technical Corrigendum 1:1997 bez jakýchkoliv změn a úprav. Vzhledem k identitě obou uvedených norem je EN ISO 7932:1993 převzata do soustavy českých norem pod označením ČSN ISO 7932:1993. Norma určuje všeobecné pokyny pro stanovení počtu životaschopných bakterií Bacillus cereus ve výrobcích určených pro lidskou výživu nebo ke krmení zvířat, a to technikou počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C. Postup normalizované zkoušky a její podstata jsou podrobně popsány. Norma tedy stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN ISO 7932 (56 0092) byla vydána v říjnu 1995. Nahradila ČSN 56 0092 z 2.2.1987.
"Změnou 1)-6/1998", vydanou v červnu 1998, se s účinností od 1.7.1998 uvádí tato norma do souladu s ČSN EN ISO 7932:1997 a doplňuje národní příloha NA.

Označení ČSN ISO 7932 (560092)
Katalogové číslo 18153
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963181530
Změny a opravy Z1 6.98t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 7932 (560092)
Tato norma nahradila ČSN 56 0092 (560092) z září 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)