ČSN EN ISO 7932 (560092)

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

ČSN EN ISO 7932 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato česká norma zavádí recentní horizontální metodu stanovení počtu Bacillus cereus nejen v potravinách (a krmivech), ale platí rovněž pro vzorky z prostředí potravinářských výroben a prostor, kde se manipuluje s potravinami. Ve srovnání s předchozí normou se výrazně mění a redukuje stupeň konfirmace B. cereus. Kromě charakteru růstu na agaru MYP je jako další zařazen pouze test k průkazu hemolýzy, tedy znaky fermentace glukózy, torba acetylmethylkarbinolu (test VP) a redukce dusičnanů, které obsahovala předchozí norma, odpadají. Zavádí se označení "presumptivní" Bacillus cereus, což má vyjádřit skutečnost, že pomocí zde uvedených konfirmačních znaků - ty jsou stanovenými v zájmu mj. časové proveditelnosti této normy - nelze odlišit B. cereus od blízce příbuzných, ale řidčeji se vyskytujících druhů rodu Bacillus jako B. anthracis, B. thuringiensis, B. weihenstephanensis, B. mycoides. K odlišení B. cereus od B. anthracis může napomoci doplňující test pohyblivosti, pokud je na přítomnost B. anthracis podezření. Nově se zavádějí údaje o shodnosti a pojmy mez opakovatelnosti r a mez reprodukovatelnosti R s tím, že jejich numerické hodnoty uvedené v 10.3.2 a 10.3.3 jsou použitelné pro všechny potraviny obecně (pro všechny matrice) .

Označení ČSN EN ISO 7932 (560092)
Katalogové číslo 73787
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2005
Datum účinnosti 1. 9. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963737874
Tato norma nahradila ČSN ISO 7932 (560092) z října 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)