ČSN (normy i změny) z června 1987

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4990 (014990) - červen 1987

Válcové konce hřídelů

190 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 3311/změna Za (023311) - červen 1987

Kloubové řetězy. Válečkové řetězy. Rozměry

65 Kč

ČSN 02 3315/změna Za (023315) - červen 1987

Kloubové řetězy. Válečkové řetězy s dlouhou roztečí. Rozměry

32 Kč

ČSN 02 3321/změna Za (023321) - červen 1987

Kloubové řetězy. Pouzdrové řetězy rychloběžné. Rozměry

32 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 7001 (107001) - červen 1987

Názvosloví ve vakuové technice

590 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN 12 3063 (123063) - červen 1987

Ventilátory. Metody měření mechanického kmitání

125 Kč

ČSN 12 5606 (125606) - červen 1987

Parní ohřívače vzduchu. Měření a vyhodnocování

340 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 1302 (221302) - červen 1987

Skrutkovité vrtáky celistvé zo spekaného karbidu. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 22 1310 (221310) - červen 1987

Skrutkovité vrtáky celistvé zo spekaného karbidu s valcovou stopkou, krátky rad. Základné rozmery

125 Kč

ČSN 22 1311 (221311) - červen 1987

Skrutkovité vrtáky celistvé zo spekaného karbidu s valcovou stopkou, stredný rad. Základné rozmery

125 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 1210 (241210) - červen 1987

Upínací nářadí. Držáky nástrčných výhrubníků a výstružníků

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 1802 (251802) - červen 1987

Číselníkové odchýlkomery s hodnotou dielika 0,01 mm. Metódy kontroly

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0135 (420135) - červen 1987

Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0220 (420220) - červen 1987

Hutnictví železa. Tyče a široká ocel z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0350 (420350) - červen 1987

Zkoušení kovů. Stanovení teploty křehkosti konstrukčních ocelí zkouškou rázem v ohybu

125 Kč

ČSN 42 0537 (420537) - červen 1987

Chemický rozbor technického železa. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 42 0672-3 (420672) - červen 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Hliník a slitiny hliníku. Stanovení beryllia metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 2245 (422245) - červen 1987

Ferochróm

190 Kč

ČSN 42 5805 (425805) - červen 1987

Dna tvářená z plechu. Technické dodací předpisy

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 0000 (720000) - červen 1987

Keramické názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.93t

780 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0336 (770336) - červen 1987

Stanovení propustnosti plastových obalových materiálů pro páry organických látek. Rovnotlaká interferometrická metoda

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 5707 (835707) - červen 1987

Ochrana ovzduší. Měření a hodnocení znečištění ovzduší automobilovou dopravou

340 Kč