ČSN (normy i změny) ze září 1985

zobrazit normy po skupinách

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 7607 (137607) - září 1985

Strojárske skutkovanie. Tolerancie tvaru a polohy

230 Kč

ČSN 13 7610 (137610) - září 1985

Strojárske skrutkovanie. Hrdlá priamych prípojok na osovú montáž. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7636 (137636) - září 1985

Strojárske skrutkovanie. Hrdlá priamych a medzistenových spojok. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7638 (137638) - září 1985

Strojárske skrutkovanie. Priame hrdlá na privarenie na osovú montáž. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7639 (137639) - září 1985

Strojárske skrutkovanie. Priame hrdlá na spájkovanie na osovú montáž. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 2021 (412021) - září 1985

Ocel 12 021

125 Kč

ČSN 41 2022 (412022) - září 1985

Ocel 12 022

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0691-1 (420691) - září 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Titan. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0691-2 (420691) - září 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Titan. Stanovení obsahu dusíku metodou fotometrickou a metodou titrační

125 Kč

ČSN 42 0691-3 (420691) - září 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Titan. Stanovení obsahu křemíku metodami fotometrickými

125 Kč

ČSN 42 0691-4 (420691) - září 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Titan. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 6411 (446411) - září 1985

Uzatváracia vodná hrádza. Všeobecné zásady

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0065 (560065) - září 1985

Metody mineralizace vzorků před stanovením obsahu těžkých kovů v poživatinách

190 Kč

ČSN 56 0146-5 (560146) - září 1985

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu sacharidů

340 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 1121 (621121) - září 1985

Chemické zkoušky pryže. Stanovení obsahu sazí

190 Kč