ČSN (normy i změny) z ledna 1985

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 5048 (015048) - leden 1985

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových tyčí metodou rozptylových toků

125 Kč

ČSN 01 5054 (015054) - leden 1985

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušky ocelových trubek vířivými proudy

125 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 1022 (131022) - leden 1985

Potrubí. Svařované a bezešvé trubky z ocelí třídy 17 pro potrubí. Konstrukční požadavky

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN 32 0000 (320000) - leden 1985

Lodě a plovoucí zařízení. Názvosloví plavidel a plavby

1 990 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0331 (420331) - leden 1985

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s hladkými válcovými hlavami pro zkoušku temperované litiny tahem

65 Kč

ČSN 42 0552-7 (420552) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie vápnika

190 Kč

ČSN 42 0552-8 (420552) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie titánu

190 Kč

ČSN 42 0555-27 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie arzénu

125 Kč

ČSN 42 0555-28 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie antimónu

125 Kč

ČSN 42 0555-29 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie medi

125 Kč

ČSN 42 0555-30 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie vizmutu

125 Kč

ČSN 42 0555-31 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie cínu

125 Kč

ČSN 42 0555-32 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie molybdénu

125 Kč

ČSN 42 0555-33 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie olova

125 Kč

ČSN 42 0555-34 (420555) - leden 1985

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie hliníka

125 Kč

ČSN 42 5524 (425524) - leden 1985

Široká ocel z ocelí třídy 10 a 11 válcovaná za tepla. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5553 (425553) - leden 1985

Tyče průřezů IPE z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 2315 (492315) - leden 1985

Okrasné dyhy

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0186-5 (560186) - leden 1985

Metody zkoušení piva. Stanovení alkoholu

340 Kč

ČSN 56 0186-6 (560186) - leden 1985

Metody zkoušení piva. Stanovení skutečného extraktu a výpočet konvenčního extraktu původní mladiny

340 Kč

ČSN 56 0210-5 (560210) - leden 1985

Metódy skúšania liehovín. Stanovenie neprchavých rozpustných látok

125 Kč

64 Plasty

ČSN 64 3211 (643211) - leden 1985

Plasty. Desky z neměkčeného polyvinylchloridu. Technické požadavky

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0548 (730548) - leden 1985

Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

350 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2240 (792240) - leden 1985

Obuvnické vrchové usně. Vrchové tříslené mazané usně z hovězin

125 Kč

ČSN 79 3805 (793805) - leden 1985

Zkoušení kožešin. Odběr vzorků a kondicionování zkušebních těles a kožešin

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 7030 (807030) - leden 1985

Oděvy. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.93t, Z2 6.93

190 Kč

ČSN 80 7602 (807602) - leden 1985

Osobní a ložní prádlo. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 6.93, Z1 10.93t, UR 10.93

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 0916/změna Za (830916) - leden 1985

Ochrana před ropnými látkami. Doprava ropných látek potrubím

65 Kč