ČSN 56 0210-5 (560210)

Metódy skúšania liehovín. Stanovenie neprchavých rozpustných látok

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma určuje zkušební metody na stanovení neprchavých rozpustných látek: a) gravimetrickou metodou (po odpaření), b) refraktometrickou metodou. Všeobecná ustanovení jsou v části 1 této normy. Principem gravimetrické metody je zvážení odparku po odpaření prchavých látek. Podstata refraktometrické metody je odstranění ethanolu a jiných prchavých látek ze známého objemu lihoviny. Zbytek se odváží a stanoví se v něm refraktometricky hmotnostní zlomek neprchavých látek, který se přepočte na hmotnostní koncentraci neprchavých rozpustných látek v lihovině.Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. Norma se vztahuje k zjišťování některých kvalitativních znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN 56 0210 byla schválena 11.1.1985 a nabyla účinnosti od 1.1.1986.

Označení ČSN 56 0210-5 (560210)
Katalogové číslo 29449
Cena 125 Kč125
Datum schválení 11. 1. 1985
Datum účinnosti 1. 1. 1986
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963294490
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0210 (560210)
Metody zkoušení lihovin

ČSN 56 0210-1 (560210)
Metódy skúšania liehovín. Všeobecné ustanovenia

ČSN 56 0210-2 (560210)
Metódy skúšania liehovín. Senzorické skúšanie

ČSN 56 0210-3 (560210)
Metódy skúšania liehovín. Stanovenie hustoty

ČSN 56 0210-4 (560210)
Metódy skúšania liehovín. Stanovenie alkoholu

ČSN 56 0210-6 (560210)
Metody zkoušení lihovin. Stanovení veškerých kyselin ve vinném destilátu a brandy

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560210-5
  • ČSN 56 02 10-5
foo