ČSN 56 0210 (560210)

Metody zkoušení lihovin

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro odebírání vzorků a způsoby zkoušení lihovin, tj. lihových nápojů obsahujících více než 20 obj. % ethanolu pocházejícího z destilace lihově zkvašených cukernatých nebo škrobnatých surovin. Způsob odběru vzorků, podstata normalizovaných metod a postup při provádění normalizovaných zkoušek je (podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0210 byla schválena 22.4.1964 a nabyla účinnosti od 1.1.1965.

Označení ČSN 56 0210 (560210)
Katalogové číslo 4438
Cena 550 Kč550
Datum schválení 22. 4. 1964
Datum účinnosti 1. 1. 1965
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A5
EAN kód 8590963044385
Změny a opravy Za 4.72, Zb 4.73, Zc 1.83, Zd 7.85, Ze 11.85, Zf 5.86, Zg 9.86
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 02 10
  • ČSN 560210
  • ČSN 56 02 10 : 1964
  • ČSN 560210:1964
  • ČSN 56 0210:1964
foo