ČSN 66 6620 (666620) Zrušená norma

Fotografické materiály. Stanovení citlivosti černobílých a barevných fotografických materiálů na průhledné podložce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 4095-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnilo osm článků, které nemají souvislost s ochranou zdraví. Norma RVHP platí pro fotografické filmy a desky pro všeobecné účely, pro kinematografické filmy, pro fototechnické filmy a mikrografické filmy. Norma neplatí pro barevné negativní filmy pro obrazovou fotografii. Dále norma neplatí pro mikrografické filmy pro snímání dokumentů. Princip i normalizovaná metoda jsou podrobně popsány. ČSN 66 6620 byla schválena 8.5.1985 a nabyla účinnosti od 1.7.1986. Nahradila ČSN 66 6402 z 29.3.1961, ČSN 66 6403 z 1.12.1972, ČSN 66 6405 z 22.6.1972 a ČSN 66 6408 z 9.10.1974.
"Změnou a)-4/1990" se s účinností od 1.6.1990 ruší a novým zněním nahrazuje text čl. 02.
"Změnou 2)-3/1998", vydanou v březnu 1998, se s účinností od 1.4.1998 ruší čl. 0.2, 0.6, 4,2, Informační příloha 1 a v Informační příloze 2 v tabulce 2 bod 1.
"Změnou 3)-4/1998", vydanou v dubnu 1998, se s účinností od 1.5.1998 do úvodního ustanovení doplňuje jedna věta.
"Změnou 4)-4/1998", vydanou v dubnu 1998, se s účinností od 1.5.1998 do úvodního ustanovení doplňuje další jedna věta.

Označení ČSN 66 6620 (666620)
Katalogové číslo 30335
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1985
Datum účinnosti 1. 7. 1986
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963303352
Změny a opravy Za 4.90, Z2 3.98t, Z4 4.98t, Z3 4.98t, Z5 7.98t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 66 66 20
  • ČSN 666620
  • ČSN 66 66 20 : 1985
  • ČSN 666620:1985
  • ČSN 66 6620:1985