ČSN (normy i změny) z května 1984

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4602-1 (014602) - květen 1984

Názvoslovie ozubených prevodov. Všeobecné pojmy

945 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1324 (021324) - květen 1984

Zápustné šrouby s nosem

65 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0316 (210316) - květen 1984

Tvářecí stroje. Tří a čtyřválcové zakružovačky. Geometrická přesnost

125 Kč

ČSN 21 0402 (210402) - květen 1984

Tvářecí stroje. Stroje na lisování výrobků z plastů. Řady hlavních parametrů

65 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 1190 (221190) - květen 1984

Vrtáky se zesílenou válcovou stopkou. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 22 2906 (222906) - květen 1984

Pilové pásy na kov. Technické předpisy

125 Kč

ČSN 22 2970 (222970) - květen 1984

Pilové pásy na kov. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 22 4570 (224570) - květen 1984

Brousicí nástroje. Brousicí kotouče na ostření třmenových kalibrů. Základní rozměry

65 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 1320 (241320) - květen 1984

Upínací nářadí. Tříčelisťová vrtačková sklíčidla s klíčem. Rozměrová norma

65 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0038 (300038) - květen 1984

Základní automobilové názvosloví. Třírozměrná referenční soustava. Definice

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0111 (420111) - květen 1984

Plechy v tabuliach pocínované a pocínované lakované. Technické dodávacie predpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.90t

405 Kč

ČSN 42 0680-11 (420680) - květen 1984

Chemické zkoušení neželezných kovů. Chemický rozbor čistého cínu. Stanovení obsahu kadmia metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 2110 (422110) - květen 1984

Surové železo ocelárenské v houskách

125 Kč

ČSN 42 6510 (426510) - květen 1984

Tyče kruhové z ocelí tříd 11 až 16 tažené za studena s úchylkami h 11 a h 12. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 6511 (426511) - květen 1984

Tyče kruhové z ocelí tříd 11 až 16 tažené za studena s úchylkami h 9. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 6520 (426520) - květen 1984

Tyče čtvercové z ocelí tříd 11 a 12 tažené za studena s úchylkami h 11 a h 12. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 6522 (426522) - květen 1984

Tyče ploché z ocelí tříd 11 a 12 tažené za studena s úchylkami h 11 a h 12. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 6530 (426530) - květen 1984

Tyče šestihranné z ocelí tříd 11 až 16 tažené za studena s úchylkami h 11 a h 12. Rozměry

190 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1400 (441400) - květen 1984

Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv

340 Kč

ČSN 44 1409 (441409) - květen 1984

Tuhá paliva. Názvosloví a značky pro vyráběné druhy hnědých uhlí

65 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0010 (490010) - květen 1984

Tolerance pro dřevozpracující průmysl

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0146-4 (560146) - květen 1984

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu tuku

65 Kč

ČSN 56 0240-7 (560240) - květen 1984

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení alkoholu

190 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0104-4 (570104) - květen 1984

Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků. Stanovení tuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 3.97t, Z1 4.97t

294 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 68 1502 (681502) - květen 1984

Rtěnky. Metody zkoušení a společná ustanovení

190 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0030 (910030) - květen 1984

Nábytek. Kovový nábytek. Základní ustanovení

190 Kč