ČSN (normy i změny) z března 1982

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 1010/změna Ze (021010) - březen 1982

Výchozí materiál pro šrouby a matice

32 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 1017 (031017) - březen 1982

Závitovkové prevody s valcovou závitovkou pre prevodovky. Základné parametre

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 6004 (226004) - březen 1982

Lisovací nástroje. Lisovací nástroje pro plošné tváření. Všeobecné technické požadavky

190 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 3100 (253100) - březen 1982

Kalibry hladké pro díry a hřídele. Druhy

190 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN 37 5199/změna Za (375199) - březen 1982

Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a vleček

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0552-1 (420552) - březen 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie kremíka

230 Kč

ČSN 42 0552-2 (420552) - březen 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie mangánu

190 Kč

ČSN 42 0552-3 (420552) - březen 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie chrómu

190 Kč

ČSN 42 0552-4 (420552) - březen 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie fosforu

125 Kč

ČSN 42 0552-6 (420552) - březen 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie hliníka

230 Kč

ČSN 42 3482 (423482) - březen 1982

Slitina niklu tvářená 42 3482 NiFe48

65 Kč

ČSN 42 3484 (423484) - březen 1982

Slitina niklu tvářená 42 3484 NiFe49

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0240-5 (560240) - březen 1982

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení kyselosti

190 Kč

ČSN 56 0240-9 (560240) - březen 1982

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení popelu

65 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 1488 (621488) - březen 1982

Pryž. Metoda stanovení odolnosti proti vzniku a růstu trhlin prolamováním

125 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 68 1513 (681513) - březen 1982

Kosmetické výrobky. Přípravky s obsahem ethanolu. Společná ustanovení a metody zkoušení

125 Kč

ČSN 68 4063 (684063) - březen 1982

Čisté chemikálie a činidla. Voda destilovaná

230 Kč